Podmínky pro povolení individuálního vzdělávacího plánu

Plné znění otázky

Je možné povolit IVP žáků střední školy, pokud o něj žádá z důvodu účasti na dopoledních sportovních trénincích ve fotbale, ale nejedná se o reprezentaci ČR?

Odpověď