Přímá ped. činnost

Plné znění otázky

Jak je to s rozsahem přímé pedagogické činnosti u této paní učitelky? Jsme základní škola. 

Paní učitelka má úvazek 1. Paní učitelka bude od 1. 9. 2021 zároveň: 

a) Výchovný poradce na škole se 190 žáky, má tedy PPČ snížený o 2 hodiny 

b) Paní učitelka bude učit 1 hodinu v 9. třídě 

c) Zbytek hodin bude učit v 1. třídě. Ale zde je ten problém, nedokážu spočítat, kolik je to hodin, aby to celkem dalo úvazek 1. 

d) 1.třída má podle ŠVP 20 hodin.

Odpověď