Doprovod do školy

Plné znění otázky

Máme v 7. ročníku žákyni s psychickými problémy (sebepoškozování), která je v péči dětského psychiatra. Tento lékař doporučil matce, aby žákyni v případě potřeby doprovázela do školy a byla s ní při vyučování. Mohu toto matce na základě doporučení lékaře povolit? A jak to ošetřit "papírově"?  

Odpověď