Mezioborová spolupráce při ochraně dětí ohrožených syndromem CAN

Vydáno:

Ochrana dětí týraných, zneužívaných a zanedbávaných (syndrom CAN) je podmíněna multidisciplinární (mezioborovou) spoluprací zainteresovaných odborníků. Cílem multidisciplinární spolupráce je především rychlé a efektivní sdílení informací, odborná podpora při vyhodnocování, rozhodování a plánování ve věci ochrany ohroženého dítěte. Spolupracují všechny osoby, které dítě znají a disponují důležitými informacemi o jeho situaci. Pro to, aby byla situace dítěte posouzena objektivně a relevantně (tj. aby nebylo týrání ani přehlíženo ani mylně diagnostikováno), je třeba vyhodnotit všechna rizika ohrožující dítě ve vzájemných souvislostech – to ale není možné bez multidisciplinární spolupráce. Stejně tak není možné bez takové spolupráce dítěti a jeho rodině účinně pomoci.