Úvazek

Plné znění otázky

Jsme soukromá hudební škola zařazená do sítě MŠMT. Letos jsme se dostali do situace, kdy kolektivní předměty vyučované v koncertním sále školy (hudební nauky, kolektivní interpretace) vyučovali najednou dva učitelé, kteří se při výuce doplňovali. Zároveň ale mají na každou hodinu jednu třídnici (na hodiny dochází cca 8–12 dětí, ve třídnici jsou ale zapsané i děti, které nechodí a musí se dostavit na přezkoušení, tj. v třídnici je 23 dětí). Je možné, aby měli tyto společné hodiny oba učitelé v úvazku? Anebo by je měl vyučovat jen jeden z nich a druhému máme kompenzovat spolupráci formou osobního příplatku? Anebo nechat vyučovat jen jednoho? (resp. není to pro případnou školskou inspekci napadnutelné, že nemístně platíme za jednu hodinu dvěma kantorům?)

Odpověď