Rozvoj pedagogických pracovníků

Vydáno:

Pedagogických pracovník předává dětem / žákům znalosti a dovednosti podle školního vzdělávacího programu s důrazem na jejich využití v praktickém životě. Aby mohl do své práce zahrnovat nové poznatky, musí sledovat aktuální trendy a tedy se neustále vzdělávat. Zatímco termín vzdělávání (pedagogická literatura) zahrnuje především odborné poznatky v daném oboru, termín rozvoj (zákoník práce, ziskové organizace) má širší význam a kromě odborných znalostí klade důraz i na osobnost vzdělávaného.

Související dokumenty

Zákony

563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
262/2006 Sb. zákoník práce

Vyhlášky

317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

Pracovní situace

Akreditace vzdělávacích programů v systému DVPP
Kooperace učitelů ve světle profesního učení
Syndrom vyhoření a jeho prevence
Stres v osobním a pracovním životě učitele
Zvyšování kvalifikace pedagogických pracovníků
Pracovněprávní důsledky odsouzení pedagogického pracovníka za trestný čin
Moderní on-line způsoby profesního rozvoje učitelů
Návštěva u lékaře
Pojetí vzdělávání zaměstnanců
Učitelé – kategorie pomáhající profese
Ochrana pedagogů
Prohlubování kvalifikace pedagogických pracovníků
Praktické tipy, náměty z oblasti ICT
Hospitace
Informace k možnostem zaměstnávání ukrajinských občanů na pozici pedagogického pracovníka
Covid-19 jako nemoc z povolání
Nový platový řád pedagogických pracovníků
Pracovní doba pedagogického pracovníka
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na 1. stupni ZŠ a v přípravných třídách

Poradna

Záskok za nemocného jazykáře - odborná poradna, odpověď na dotaz
DPP/DPČ v případě ředitele, který je statutárním orgánem právnické osoby
Míra vzdělávací povinnosti
Platový tarif vedení školy
Vzdání se pracovního místa ředitele školy
Bývalá ředitelka
Pracovní poměr na dobu určitou - 10 měsíců
Jmenování a odstoupení ředitele školy
DVPP
Vedoucí učitel odborného výcviku
Přímá pedagogická činnost
Osobní příplatek
Kvalifikace
Přímá vyučovací povinnost
Zástupce ředitele
Přespočetné hodiny
Dietní stravování
Přijímání ke vzdělávání
IVP
FKSP