Rozvoj pedagogických pracovníků

Vydáno:

Pedagogických pracovník předává dětem / žákům znalosti a dovednosti podle školního vzdělávacího programu s důrazem na jejich využití v praktickém životě. Aby mohl do své práce zahrnovat nové poznatky, musí sledovat aktuální trendy a tedy se neustále vzdělávat. Zatímco termín vzdělávání (pedagogická literatura) zahrnuje především odborné poznatky v daném oboru, termín rozvoj (zákoník práce, ziskové organizace) má širší význam a kromě odborných znalostí klade důraz i na osobnost vzdělávaného.

Související dokumenty

Pracovní situace

Akreditace vzdělávacích programů v systému DVPP
Kooperace učitelů ve světle profesního učení
Syndrom vyhoření a jeho prevence
Zvyšování kvalifikace pedagogických pracovníků
Stres v osobním a pracovním životě učitele
Pracovněprávní důsledky odsouzení pedagogického pracovníka za trestný čin
Ochrana pedagogů
Praktické tipy, náměty z oblasti ICT
Pojetí vzdělávání zaměstnanců
Prohlubování kvalifikace pedagogických pracovníků
Moderní on-line způsoby profesního rozvoje učitelů
Učitelé – kategorie pomáhající profese
Návštěva u lékaře
Účast na školení během víkendu
Ukázka části pracovní náplně pedagogického pracovníka
Pracovní doba pedagogického pracovníka
Čerpání dovolené a volno k samostudiu
Hospitace
Covid-19 jako nemoc z povolání

Poradna

Učitel autoškoly a adaptační období
Předávání agendy mezi bývalým a nastupujícím ředitelem
Asistent pedagoga, pedagog
Platová třída zástupce ředitele školy
Jmenování třídních, uvádějících a provázejících učitelů
Dočasně jmenovaný ředitel školy = ztráta pracovní pozice v organizaci
Odvolání ředitele školy
Prodloužení zkušební doby
Vstupní lékařská prohlídka u pedagoga na DPP
Nadúvazkové hodiny ředitele školy
Mimořádná lékařská prohlídka při dlouhodobé pracovní neschopnosti
Změna ředitele v soukromé škole
Přespočetné hodiny u statutárního zástupce ředitele ZUŠ
Podnapilý rodič
Výkon veřejné funkce
Granty
Pracovní poměr na dobu určitou a souběžný pracovní poměr učitele a asistenta pedagoga
Ukončení pracovního poměru – ředitel školy
Uznání kvalifikace podle novely zákona o pedagogických pracovnících
Jmenování ředitele

Zákony

563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
262/2006 Sb. zákoník práce

Vyhlášky

317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

Vzory