Pracovněprávní důsledky odsouzení pedagogického pracovníka za trestný čin

Vydáno:

Pracovněprávní důsledky odsouzení pedagogického pracovníka (dále "PP") za trestný čin

 

Související dokumenty

Pracovní situace

Rozvoj pedagogických pracovníků
Specifika skončení pracovního poměru vedoucího zaměstnance, jehož pracovní poměr vznikl jmenováním
Akreditace vzdělávacích programů v systému DVPP
Pracovní poměr na dobu určitou pedagogických pracovníků od 1. 9. 2023
Pracovní poměr na dobu určitou pedagogického pracovníka
Ukázka části pracovní náplně pedagogického pracovníka
Pracovní doba pedagogického pracovníka
Novela zákona o pedagogických pracovnících
Syndrom vyhoření a jeho prevence
Informace k možnostem zaměstnávání ukrajinských občanů na pozici pedagogického pracovníka
Co udělat s učitelem podporujícím Putina nebo šířícím proruské dezinformace?
Má mít pedagog postavení úřední osoby dle trestního zákoníku?
Nový platový řád pedagogických pracovníků
Kooperace učitelů ve světle profesního učení
Pracovní poměr na dobu určitou pedagogického a nepedagogického pracovníka
Hospitace
Covid-19 jako nemoc z povolání
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na 1. stupni ZŠ a v přípravných třídách

Poradna

Bezúhonnost před uzavřením pracovního poměru
Pracovní poměr na dobu určitou - 10 měsíců
Jmenování a odstoupení ředitele školy
Nadúvazkové hodiny ředitele školy
Prodloužení zkušební doby
Neplacené volno a ukončení pracovního poměru na dobu určitou
Pracovní poměr na dobu určitou
Ukončení pracovního poměru – ředitel školy
Dočasně jmenovaný ředitel školy = ztráta pracovní pozice v organizaci
Mimořádná lékařská prohlídka při dlouhodobé pracovní neschopnosti
eBenefity
Výpověď zaměstnavatele pro nesplnění kvalifikačních předpokladů
Prodloužení pracovní smlouvy v dočasné pracovní neschopnosti
Nezastižení zaměstnance při kontrole dodržování režimu dočasné pracovní neschopnosti
Změna ředitele v soukromé škole
Přespočetné hodiny u statutárního zástupce ředitele ZUŠ
Jmenování ředitele
Vzdání se funkce
Úvazek
Úvazek

Zákony

563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů