Způsoby skončení pracovního poměru a prací konaných mimo pracovní poměr

Vydáno:

Související dokumenty

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce
435/2004 Sb. o zaměstnanosti
455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

Pracovní situace

Výpověď daná zaměstnancem činným na základě DPP, DPČ
Specifika skončení pracovního poměru vedoucího zaměstnance, jehož pracovní poměr vznikl jmenováním
Skončení pracovního poměru
Rozvázání pracovního poměru výpovědí
Výpovědní důvody
Zákaz výpovědi
Písemná forma a doručení výpovědi
Výpovědní doba
Okamžité zrušení pracovního poměru
Skončení pracovního poměru na základě uplynutí doby nebo úředního rozhodnutí
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnavatelem
Skončení pracovního poměru a kvalifikační dohoda
Výpověď pro nadbytečnost
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Rozvázání pracovního poměru dohodou
Dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti – různé souvislosti
Rozvázání pracovního poměru se „zastupujícím“ zaměstnancem
Alkohol na pracovišti

Poradna

Nezastižení zaměstnance při kontrole dodržování režimu dočasné pracovní neschopnosti
Pracovní poměr na dobu určitou
Výpověď zaměstnavatele pro nesplnění kvalifikačních předpokladů
Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
Jmenování a odstoupení ředitele školy
Výpověď
Pracovní smlouva „Vychovatelka ŠD a ŠK“
Výpověď
Neplacené volno a ukončení pracovního poměru na dobu určitou
Uznání praxe učitelů
Smlouvy na dobu určitou u pedagogických pracovníků
Ukončení pracovního poměru – ředitel školy
Smlouva
Výpověď
Výpověď
DPP
Dodatek ke smlouvě
Výpověď
Zařazení do platového stupně
Neplacené volno nebo ukončení pracovního poměru