Způsoby skončení pracovního poměru a prací konaných mimo pracovní poměr

Související dokumenty

Pracovní situace

Výpověď daná zaměstnancem činným na základě DPP, DPČ
Specifika skončení pracovního poměru vedoucího zaměstnance, jehož pracovní poměr vznikl jmenováním
Skončení pracovního poměru
Rozvázání pracovního poměru výpovědí
Výpovědní důvody
Zákaz výpovědi
Písemná forma a doručení výpovědi
Výpovědní doba
Okamžité zrušení pracovního poměru
Skončení pracovního poměru na základě uplynutí doby nebo úředního rozhodnutí
Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnavatelem
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Skončení pracovního poměru a kvalifikační dohoda
Výpověď pro nadbytečnost
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Rozvázání pracovního poměru dohodou
Rozvázání pracovního poměru se „zastupujícím“ zaměstnancem
Dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti – různé souvislosti
Alkohol na pracovišti

Poradna

Nezastižení zaměstnance při kontrole dodržování režimu dočasné pracovní neschopnosti
Výpověď zaměstnavatele pro nesplnění kvalifikačních předpokladů
Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
Jmenování a odstoupení ředitele školy
Výpověď
Pracovní smlouva „Vychovatelka ŠD a ŠK“
Výpověď
Neplacené volno a ukončení pracovního poměru na dobu určitou
Pracovní poměr na dobu určitou
eBenefity
Prodloužení pracovní smlouvy v dočasné pracovní neschopnosti
Prodloužení zkušební doby
Pracovní neschopnost učitelky ve výpovědní lhůtě
Neplacené volno nebo ukončení pracovního poměru
Učitel a učitel odborného výcviku - jeden nebo dva pracovní poměry
Nadúvazkové hodiny ředitele školy
Bezúhonnost před uzavřením pracovního poměru
DPP/DPČ v případě ředitele, který je statutárním orgánem právnické osoby
Střet zájmů
Ukončení pracovního poměru

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce
435/2004 Sb. o zaměstnanosti
455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)