Skončení pracovního poměru

Vydáno:

Ustanovení § 48 až 73 zákoníku práce upravují skončení pracovního poměru – regulují zejména situace, kdy má buď zaměstnanec zájem opustit stávající zaměstnání, nebo kdy chce naopak zaměstnavatel rozvázat pracovní poměr se zaměstnancem. Pracovní poměr ale může skončit i z jiných příčin, než je rozvázání pracovního poměru výpovědí (jednostranným úkonem zaměstnavatele/zaměstnance).

Související dokumenty

Pracovní situace

Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnavatelem
Způsoby skončení pracovního poměru a prací konaných mimo pracovní poměr
Okamžité zrušení pracovního poměru
Skončení pracovního poměru na základě uplynutí doby nebo úředního rozhodnutí
Specifika skončení pracovního poměru vedoucího zaměstnance, jehož pracovní poměr vznikl jmenováním
Skončení pracovního poměru a kvalifikační dohoda
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Rozvázání pracovního poměru dohodou
Rozvázání pracovního poměru výpovědí
Výpovědní důvody
Zákaz výpovědi
Písemná forma a doručení výpovědi
Výpovědní doba
Výpověď pro nadbytečnost
Druhy dovolené
Obecné určování dovolené
Konkrétní určení dovolené
Překážky v práci na straně zaměstnance

Poradna

Pracovní poměr na dobu určitou
Neplacené volno a ukončení pracovního poměru na dobu určitou
Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
Pracovní smlouva „Vychovatelka ŠD a ŠK“
Prodloužení zkušební doby
Je možný zkrácený úvazek ředitele a zástupce ředitele
Dočasně jmenovaný ředitel školy = ztráta pracovní pozice v organizaci
Pracovní zařazení učitelky MŠ vyučující žáka-cizince českému jazyku
Dlouhodobá pracovní neschopnost vyučujícího a zastupující pedagog
Nárok na dovolenou při nástupu na PPM
Práce během pracovní neschopnosti
Výpověď pro nadbytečnost
Neplacené volno nebo ukončení pracovního poměru
Nezastižení zaměstnance při kontrole dodržování režimu dočasné pracovní neschopnosti
eBenefity
Výpověď zaměstnavatele pro nesplnění kvalifikačních předpokladů
Prodloužení pracovní smlouvy v dočasné pracovní neschopnosti
Učitel a učitel odborného výcviku - jeden nebo dva pracovní poměry
Nadúvazkové hodiny ředitele školy
Bezúhonnost před uzavřením pracovního poměru

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce