Výpověď pro nadbytečnost

Vydáno:

Nadbytečnost je jedním ze zákonem uznaných důvodů, kdy je zaměstnavatel oprávněn rozvázat se zaměstnancem pracovní poměr buď jednostranně – výpovědí, nebo také dvoustranně – dohodou.

Související dokumenty

Pracovní situace

Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnavatelem
Způsoby skončení pracovního poměru a prací konaných mimo pracovní poměr
Rozvázání pracovního poměru výpovědí
Výpovědní důvody
Zákaz výpovědi
Písemná forma a doručení výpovědi
Výpovědní doba
Specifika skončení pracovního poměru vedoucího zaměstnance, jehož pracovní poměr vznikl jmenováním
Rozvázání pracovního poměru se „zastupujícím“ zaměstnancem
Skončení pracovního poměru
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Rozvázání pracovního poměru dohodou
Výpověď daná zaměstnancem činným na základě DPP, DPČ
Okamžité zrušení pracovního poměru
Skončení pracovního poměru na základě uplynutí doby nebo úředního rozhodnutí
Alkohol na pracovišti
Skončení pracovního poměru a kvalifikační dohoda
Změna pracovního poměru

Poradna

Nezastižení zaměstnance při kontrole dodržování režimu dočasné pracovní neschopnosti
Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
Jmenování a odstoupení ředitele školy
Výpověď
Pracovní smlouva „Vychovatelka ŠD a ŠK“
Výpověď
eBenefity
Výpověď zaměstnavatele pro nesplnění kvalifikačních předpokladů
Prodloužení pracovní smlouvy v dočasné pracovní neschopnosti
Prodloužení zkušební doby
Pracovní neschopnost učitelky ve výpovědní lhůtě
Neplacené volno nebo ukončení pracovního poměru
Učitel a učitel odborného výcviku - jeden nebo dva pracovní poměry
Nadúvazkové hodiny ředitele školy
Bezúhonnost před uzavřením pracovního poměru
Střet zájmů
Ukončení pracovního poměru
Home office
Výpověď
Vzdání se pracovního místa ředitele školy

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce