Specifika skončení pracovního poměru vedoucího zaměstnance, jehož pracovní poměr vznikl jmenováním

Podle § 73a odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., v platném znění, odvoláním nebo vzdáním se pracovního místa vedoucího zaměstnance pracovní poměr nekončí; zaměstnavatel je povinen tomuto zaměstnanci navrhnout změnu jeho dalšího pracovního zařazení u zaměstnavatele na jinou práci odpovídající jeho zdravotnímu stavu a kvalifikaci.

Související dokumenty

Pracovní situace

Způsoby skončení pracovního poměru a prací konaných mimo pracovní poměr
Skončení pracovního poměru
Rozvázání pracovního poměru výpovědí
Výpovědní důvody
Zákaz výpovědi
Písemná forma a doručení výpovědi
Výpovědní doba
Okamžité zrušení pracovního poměru
Skončení pracovního poměru na základě uplynutí doby nebo úředního rozhodnutí
Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnavatelem
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Skončení pracovního poměru a kvalifikační dohoda
Výpověď pro nadbytečnost
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Rozvázání pracovního poměru dohodou
Rozvázání pracovního poměru se „zastupujícím“ zaměstnancem
Výpověď daná zaměstnancem činným na základě DPP, DPČ
Alkohol na pracovišti
Odvolaný vedoucí zaměstnanec (ředitel školy, zástupce ředitele) a výpověď z důvodu fiktivní nadbytečnosti

Poradna

Jmenování a odstoupení ředitele školy
Dočasně jmenovaný ředitel školy = ztráta pracovní pozice v organizaci
Nezastižení zaměstnance při kontrole dodržování režimu dočasné pracovní neschopnosti
Výpověď zaměstnavatele pro nesplnění kvalifikačních předpokladů
Nadúvazkové hodiny ředitele školy
Vzdání se pracovního místa ředitele školy
Bývalá ředitelka
Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
Výpověď
Zástupce ředitele
Pracovní smlouva „Vychovatelka ŠD a ŠK“
Vzdání se funkce
Náhrada mzdy
Výpověď
Neplacené volno a ukončení pracovního poměru na dobu určitou
Pracovní poměr na dobu určitou
Ukončení pracovního poměru – ředitel školy
Jmenování ředitele
Ředitel školy a pracovní smlouva
eBenefity

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce

Vyhlášky

263/2007 Sb. , kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí