Vzdání se funkce

Plné znění otázky

Dne 7. října 2021 jsem se vzdala funkce ředitelky školy k 31. 12. 2021. Na pozici byl MČ vyhlášen konkurz, ale s dobou nástupu do funkce až 1. 2. 2022. V měsíci lednu bude tedy pověřena vedením školy zástupkyně ředitele. To znamená, že bude vykonávat funkci ředitelky, zástupkyně, třídní učitelky a převezme i „moji vyučovací povinnosti“, tj. 8 hodin – jsme škola I. stupně a třídu vyučujeme vždy společně (ředitelka 8 hodin, zástupkyně 11 hodin). Když už nebudu ve funkci ředitelky, zůstává mi pracovní poměr učitelky ZŠ, avšak zbývalo by mi pouze 8 hodin, které jsem učila dosud. Je právně proveditelné, aby mě pověřená ředitelka pověřila na leden jako svoji zástupkyni? Pokud ne, ukončila bych pracovní poměr i jako učitelka (osm hodin je málo), ale kdo bude ty děti učit? V době, kdy jsem podávala výpověď byl předpoklad, že nový ředitel nastoupí od ledna, a tudíž by žádné volné místo nebylo. Takto vznikl měsíc prodlevy. Jak z toho co nejlépe vyjít?

Odpověď

Související dokumenty

Související předpisy

262/2006 Sb. zákoník práce