Pracovní smlouva „Vychovatelka ŠD a ŠK“

Plné znění otázky

V naší základní  škole je v provozu školní družina a dvacet let i školní klub. Po celou tuto dobu měly vychovatelky jednu pracovní smlouvu jako „Vychovatelka ŠD a ŠK“. Od března letošního roku se situace změnila a vychovatelky mají dvě smlouvy (jako dva souběžné pracovní poměry)  - vychovatelka ŠD a vychovatelka ŠK. Mají tedy dvě rozvržení pracovní doby, vykazují dva podklady pro proměnlivé platy a především nemají nárok na proplácení dělené směny. Pokud má vychovatelka ranní službu ve ŠK (6:40 – 7:40) a odpolední službu vykonává v ŠD (11:40 – 16:30), nemá dělenou směnu proplacenou. Pokud začíná ranní provoz v ŠD a pokračuje odpoledním provozem v ŠD, dělená směna je proplacena. Jsou tyto dvě pracovní smlouvy logické? Spíše ne, vchovatelky zajišťují zájmové vzdělávání u jedné organizace.

Odpověď

Související dokumenty

Související předpisy

262/2006 Sb. zákoník práce