Zrušení pracovního poměru ve zkušební době

Vydáno:

1. Právní předpisy, informace, judikatura

Související dokumenty

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce
89/2012 Sb. občanský zákoník

Pracovní situace

Skončení pracovního poměru
Způsoby skončení pracovního poměru a prací konaných mimo pracovní poměr
Okamžité zrušení pracovního poměru
Skončení pracovního poměru na základě uplynutí doby nebo úředního rozhodnutí
Specifika skončení pracovního poměru vedoucího zaměstnance, jehož pracovní poměr vznikl jmenováním
Skončení pracovního poměru a kvalifikační dohoda
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnavatelem
Rozvázání pracovního poměru dohodou
Rozvázání pracovního poměru výpovědí
Výpovědní důvody
Zákaz výpovědi
Písemná forma a doručení výpovědi
Výpovědní doba
Výpověď pro nadbytečnost
Zkušební doba
Rozvázání pracovního poměru se „zastupujícím“ zaměstnancem
Výpověď daná zaměstnancem činným na základě DPP, DPČ
Změna pracovního poměru

Poradna

Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
Přechod práv a povinností na nového zaměstnavatele
Pracovní smlouva „Vychovatelka ŠD a ŠK“
Střet zájmů
DPČ
Ukončení pracovního poměru
Home office
Bývalá ředitelka
Pracovní poměr na dobu určitou - 10 měsíců
Jmenování a odstoupení ředitele školy
Výpověď
Asistent pedagoga
1,5 úvazek pedagog + asistent
Smlouva
Pracovní smlouva
Výpověď
Pracovní smlouva
Učitel a učitel odborného výcviku - jeden nebo dva pracovní poměry
Nadúvazkové hodiny ředitele školy
Bezúhonnost před uzavřením pracovního poměru