Zrušení pracovního poměru ve zkušební době

1. Právní předpisy, informace, judikatura

Související dokumenty

Pracovní situace

Skončení pracovního poměru
Způsoby skončení pracovního poměru a prací konaných mimo pracovní poměr
Okamžité zrušení pracovního poměru
Skončení pracovního poměru na základě uplynutí doby nebo úředního rozhodnutí
Specifika skončení pracovního poměru vedoucího zaměstnance, jehož pracovní poměr vznikl jmenováním
Skončení pracovního poměru a kvalifikační dohoda
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnavatelem
Rozvázání pracovního poměru dohodou
Rozvázání pracovního poměru výpovědí
Výpovědní důvody
Zákaz výpovědi
Písemná forma a doručení výpovědi
Výpovědní doba
Výpověď pro nadbytečnost
Zkušební doba
Rozvázání pracovního poměru se „zastupujícím“ zaměstnancem
Výpověď daná zaměstnancem činným na základě DPP, DPČ
Pracovní poměr na dobu určitou pedagogického a nepedagogického pracovníka

Poradna

Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
Přechod práv a povinností na nového zaměstnavatele
Pracovní smlouva „Vychovatelka ŠD a ŠK“
Neplacené volno a ukončení pracovního poměru na dobu určitou
Pracovní poměr na dobu určitou
Nezastižení zaměstnance při kontrole dodržování režimu dočasné pracovní neschopnosti
eBenefity
Výpověď zaměstnavatele pro nesplnění kvalifikačních předpokladů
Prodloužení pracovní smlouvy v dočasné pracovní neschopnosti
Prodloužení zkušební doby
Neplacené volno nebo ukončení pracovního poměru
Učitel a učitel odborného výcviku - jeden nebo dva pracovní poměry
Nadúvazkové hodiny ředitele školy
Bezúhonnost před uzavřením pracovního poměru
Střet zájmů
DPČ
Ukončení pracovního poměru
Home office
Bývalá ředitelka
Pracovní poměr na dobu určitou - 10 měsíců

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce
89/2012 Sb. občanský zákoník