Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnavatelem

Vydáno:

Související dokumenty

Pracovní situace

Skončení pracovního poměru
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Způsoby skončení pracovního poměru a prací konaných mimo pracovní poměr
Rozvázání pracovního poměru výpovědí
Výpovědní důvody
Zákaz výpovědi
Písemná forma a doručení výpovědi
Výpovědní doba
Specifika skončení pracovního poměru vedoucího zaměstnance, jehož pracovní poměr vznikl jmenováním
Výpověď pro nadbytečnost
Návštěva lékaře
Práce přesčas
Rozvázání pracovního poměru dohodou
Výpověď daná zaměstnancem činným na základě DPP, DPČ
Okamžité zrušení pracovního poměru
Skončení pracovního poměru na základě uplynutí doby nebo úředního rozhodnutí
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Rozvázání pracovního poměru se „zastupujícím“ zaměstnancem
Skončení pracovního poměru a kvalifikační dohoda

Poradna

Nezastižení zaměstnance při kontrole dodržování režimu dočasné pracovní neschopnosti
Úvazek školní jídelna
Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
Jmenování a odstoupení ředitele školy
Výpověď
Pracovní smlouva „Vychovatelka ŠD a ŠK“
Asistenční pes
Výpověď
Prodloužení zkušební doby
Návrat zaměstnance po rodičovské dovolené a zkrácený úvazek
Je možný zkrácený úvazek ředitele a zástupce ředitele
Dočasně jmenovaný ředitel školy = ztráta pracovní pozice v organizaci
Pracovní zařazení učitelky MŠ vyučující žáka-cizince českému jazyku
Dohoda o zkrácení výpovědní lhůty při výpovědi zaměstnancem
Práce během pracovní neschopnosti
Výpověď zaměstnavatelem při ztrátě zdravotní způsobilosti
Neplacené volno nebo ukončení pracovního poměru
eBenefity
Výpověď zaměstnavatele pro nesplnění kvalifikačních předpokladů
Prodloužení pracovní smlouvy v dočasné pracovní neschopnosti

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce

Vzory