Písemná forma a doručení výpovědi

Výpověď je jednostranný právní úkon. Proto není nutné, aby zaměstnanec jako adresát výpovědi s výpovědí souhlasil nebo aby se k výpovědi vyjadřoval. Výpověď daná zaměstnavatelem musí být písemná. Jestliže by výpověď daná zaměstnavatelem nebyla písemná, pak je neplatná. Vadu písemné formy výpovědi nelze dodatečně odstranit.

Související dokumenty

Pracovní situace

Způsoby skončení pracovního poměru a prací konaných mimo pracovní poměr
Rozvázání pracovního poměru výpovědí
Výpovědní důvody
Zákaz výpovědi
Výpovědní doba
Specifika skončení pracovního poměru vedoucího zaměstnance, jehož pracovní poměr vznikl jmenováním
Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnavatelem
Výpověď pro nadbytečnost
Skončení pracovního poměru
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Rozvázání pracovního poměru dohodou
Okamžité zrušení pracovního poměru
Skončení pracovního poměru na základě uplynutí doby nebo úředního rozhodnutí
Výpověď daná zaměstnancem činným na základě DPP, DPČ
Skončení pracovního poměru a kvalifikační dohoda
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Rozvázání pracovního poměru se „zastupujícím“ zaměstnancem
Alkohol na pracovišti
Druhy dovolené

Poradna

Nezastižení zaměstnance při kontrole dodržování režimu dočasné pracovní neschopnosti
Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
Jmenování a odstoupení ředitele školy
Výpověď
Pracovní smlouva „Vychovatelka ŠD a ŠK“
Výpověď
Prodloužení zkušební doby
Návrat zaměstnance po rodičovské dovolené a zkrácený úvazek
Je možný zkrácený úvazek ředitele a zástupce ředitele
Dočasně jmenovaný ředitel školy = ztráta pracovní pozice v organizaci
Pracovní zařazení učitelky MŠ vyučující žáka-cizince českému jazyku
Dohoda o zkrácení výpovědní lhůty při výpovědi zaměstnancem
Práce během pracovní neschopnosti
Výpověď zaměstnavatelem při ztrátě zdravotní způsobilosti
Neplacené volno nebo ukončení pracovního poměru
eBenefity
Výpověď zaměstnavatele pro nesplnění kvalifikačních předpokladů
Prodloužení pracovní smlouvy v dočasné pracovní neschopnosti
Pracovní neschopnost učitelky ve výpovědní lhůtě
Učitel a učitel odborného výcviku - jeden nebo dva pracovní poměry

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce