Rozvázání pracovního poměru se „zastupujícím“ zaměstnancem

Vydáno:

V souvislosti s překážkami pedagogických pracovníků dlouhodobějších charakteru (např. mateřská a rodičovská dovolená) zaměstnavatelé zpravidla sjednávají se zastupujícím pedagogem pracovní poměr na dobu určitou, který je omezen datem nebo rozvazovací podmínkou (zpravidla skončením překážky v práci na straně zaměstnance).

Související dokumenty

Pracovní situace

Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnavatelem
Způsoby skončení pracovního poměru a prací konaných mimo pracovní poměr
Rozvázání pracovního poměru výpovědí
Výpovědní důvody
Zákaz výpovědi
Písemná forma a doručení výpovědi
Výpovědní doba
Výpověď daná zaměstnancem činným na základě DPP, DPČ
Specifika skončení pracovního poměru vedoucího zaměstnance, jehož pracovní poměr vznikl jmenováním
Výpověď pro nadbytečnost
Skončení pracovního poměru
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Rozvázání pracovního poměru dohodou
Okamžité zrušení pracovního poměru
Skončení pracovního poměru na základě uplynutí doby nebo úředního rozhodnutí
Výpověď učiteli pro závažné porušení povinností při distanční výuce
Porušení povinností zaměstnance
Alkohol na pracovišti

Poradna

Výpověď
Nezastižení zaměstnance při kontrole dodržování režimu dočasné pracovní neschopnosti
Výpověď zaměstnavatele pro nesplnění kvalifikačních předpokladů
Pracovní neschopnost učitelky ve výpovědní lhůtě
Střet zájmů
Ukončení pracovního poměru
Home office
Výpověď
Vzdání se pracovního místa ředitele školy
Bývalá ředitelka
Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
Jmenování a odstoupení ředitele školy
Přechod práv a povinností na nového zaměstnavatele
Pracovní smlouva „Vychovatelka ŠD a ŠK“
Vzdání se funkce
Náhrada mzdy
Výpověď
Jmenování ředitele
Výše příplatku za vedení
Povinnost zaměstnavatele dát výpověď zaměstnanci pro nesplnění předpokladu odborné kvalifikace

Zákony

563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů