Výpověď

Plné znění otázky

Náš zaměstnanec - paní účetní, tč. na dlouhodobé DPN  podala dne 17.12.2020 výpověď s tím, že vzhledem k dvouměsíční výpovědní lhůtě ji končí pracovní poměr 28.2.2021.

Má nemocenská zaměstnance vliv na délku výpovědní lhůty, pokud výpověď podal zaměstnanec sám, navíc v době své dlouhodobé DPN?

K zaměstnanci doplňuji:

 • Paní účetní pracovala na pozici vedoucího pracovníka – statutární zástupkyně ředitelky/hlavní účetní, ze kterého byla pro opakované a závažné neplnění si pracovních povinností dne 22.4.2020 odvolána, a to k datu 31.5.2020. Bylo jí nabídnuto jiné pracovní místo na pozici účetní, tuto nabídku přijala.
 • Následující den nastoupila k čerpání dovolené (pozn. s dostatečným časovým předstihem nařízená dovolená, kterou dlouhodobě odmítala čerpat).
 • Následně 27.4.2020 oznámila pracovní neschopnost, DPN k dnešnímu dni nepřetržitě trvá již více než 8 měsíců. 
 • Vzhledem k časovému sledu události neproběhlo její předání agendy vedoucího pracovníka zaměstnavateli… z uvedených dat je zřejmé, že vlastně nebylo kdy.

Dohledala jsem si, že dle Vyhlášky č. 263/2007 Sb.,:

§ 2

Postup související se skončením pracovního poměru a odvoláním nebo vzdáním se pracovního místa vedoucího zaměstnance

(1) Před skončením pracovního poměru zaměstnanec informuje zaměstnavatele o stavu plnění uložených úkolů. Pedagogický pracovník odevzdá příslušnou pedagogickou dokumentaci a podklady pro hodnocení žáků a studentů. O předání úkolů a odevzdání věcí se vyhotoví záznam.

… Nejsem si jista, jestli tato právní norma ještě platí, nebo jestli nebyla nějak novelizována.

Mé další dotazy:

 • Pokud by zaměstnanec prodlužoval DPN až do konce výpovědní lhůty, existuje pro zaměstnavatele nějaká možnost, jak lze přimět vedoucího zaměstnance, byť bývalého, aby agendu předal?
 • Jen doplním, že vlivem následných vnitřních kontrol, které probíhaly v období její DPN jsme zjistili další, vícečetná pochybení a její dnešní výpověď je reakcí na naše neúspěšné jednání ohledně případné dohody o ukončení jejího pracovního poměru.
  • Paní účetní požadovala dohodu o ukončení PP k 31.1.2020 a proplacení veškeré nevyčerpané dovolené.
  • Já jsem s tímto neměla zásadní problém, nicméně moji podmínkou bylo, aby se po ukončení DPN vrátila do práce k běžnému výkonu práce alespoň na 3-5 dnů, v rámci kterých zajistí kompletní předání své agendy „účetní/statutárního zástupce ředitelky“ i ostatního převzatého inventáře a podle toho se dohodneme na termínu ukončení PP, včetně možného proplacení nevyčerpané dovolené.
  • Bohužel, k dohodě nedošlo, paní účetní má za to, že když už není vedoucí zaměstnanec, nic předávat nemusí…
   Odmítá další komunikaci či výkon práce po ukončení DPN, proto i když uvedla , že má v plánu dne 12.1.2021 ukončit nemocenskou, tak předpokládám, že ji cíleně prodlouží až do konce výpovědní lhůty. Kontrolní zjištění jsou poměrně závažné, čili i to je oblast, se kterou by minimálně měla být seznámena a mít i možnost se k záznamům vyjádřit, a také je zaměstnavateli vysvětlit.
 • Má na povinnost předání agendy vliv to, že nyní již paní účetní není vedoucím zaměstnancem?
 • Paní účetní jakékoliv předání ústně odmítla. Jelikož se jedná o oblast účetnictví organizace, je to docela problém, protože se nám nedaří dohledat část dokumentace, kterou spravovala. Jsem přesvědčena, že zaměstnanec musí předání jak dokumentace, tak i převzatého inventáře provést. Pokud bude mít DPN až do konce PP, je toto možné po ni požadovat např. v březnu, kdy už nebude zaměstnancem?

Odpověď