Alkohol na pracovišti

Vydáno:

Související dokumenty

Pracovní situace

Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnavatelem
Způsoby skončení pracovního poměru a prací konaných mimo pracovní poměr
Rozvázání pracovního poměru výpovědí
Výpovědní důvody
Zákaz výpovědi
Písemná forma a doručení výpovědi
Výpovědní doba
Specifika skončení pracovního poměru vedoucího zaměstnance, jehož pracovní poměr vznikl jmenováním
Výpověď pro nadbytečnost
Pracovní úraz a nároky zaměstnance
Druhy dovolené
Obecné určování dovolené
Konkrétní určení dovolené
Rozvázání pracovního poměru se „zastupujícím“ zaměstnancem
Skončení pracovního poměru
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Porušení povinností zaměstnance
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Překážky v práci na straně zaměstnance

Poradna

Nezastižení zaměstnance při kontrole dodržování režimu dočasné pracovní neschopnosti
Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
Jmenování a odstoupení ředitele školy
Výpověď
Pracovní smlouva „Vychovatelka ŠD a ŠK“
Výpověď
Pracovní neschopnost učitelky ve výpovědní lhůtě
Učitel a učitel odborného výcviku - jeden nebo dva pracovní poměry
Nadúvazkové hodiny ředitele školy
Bezúhonnost před uzavřením pracovního poměru
Prodloužení zkušební doby
eBenefity
Výpověď zaměstnavatele pro nesplnění kvalifikačních předpokladů
Prodloužení pracovní smlouvy v dočasné pracovní neschopnosti
Neplacené volno nebo ukončení pracovního poměru
Střet zájmů
Ukončení pracovního poměru
Home office
Výpověď
Vzdání se pracovního místa ředitele školy

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce