Překážky v práci na straně zaměstnance

Vydáno:

Vzhledem k tomu, že otázka překážek v práci na straně zaměstnance, resp. nároku na poskytnutí volna a nároku na náhradu mzdy, je v praxi zaměstnavatelů stále diskutovaná, přinášíme níže výčet jiných důležitých osobních překážek v práci na straně zaměstnance upravené nařízením vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci:

Související dokumenty

Pracovní situace

Skončení pracovního poměru
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnavatelem
Pracovní místa
Platový výměr
Druhy dovolené
Obecné určování dovolené
Konkrétní určení dovolené
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Alkohol na pracovišti
Čerpání dovolené po skončení rodičovské dovolené
Návštěva lékaře
Práce přesčas
Způsoby skončení pracovního poměru a prací konaných mimo pracovní poměr
Rozvázání pracovního poměru dohodou
Rozvázání pracovního poměru výpovědí
Výpovědní důvody
Zákaz výpovědi
Písemná forma a doručení výpovědi

Poradna

Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
Pracovní smlouva „Vychovatelka ŠD a ŠK“
Výpověď
Nezastižení zaměstnance při kontrole dodržování režimu dočasné pracovní neschopnosti
Učitel a učitel odborného výcviku - jeden nebo dva pracovní poměry
Nadúvazkové hodiny ředitele školy
Bezúhonnost před uzavřením pracovního poměru
Zaměstnání malého rozsahu - učitel - týdenní úvazek 0,045 hodiny
Prodloužení zkušební doby
Náhradní práce v době překážky na straně zaměstnavatele
eBenefity
Prodloužení pracovní smlouvy v dočasné pracovní neschopnosti
Neplacené volno nebo ukončení pracovního poměru
Střet zájmů
Ukončení pracovního poměru
Home office
Absence učitelů - studium
FKSP a očkování
Prezenční porady
Úvazek školní jídelna

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce

Nařízení vlády

590/2006 Sb. , kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci