Pracovní místa

Organizační struktura představuje formální uspořádání zaměstnanců a ostatních zdrojů k vykonávání sjednané práce, dosahování požadovaného výkonu a realizaci strategických cílů školy. Základem organizační struktury jsou jednotlivá pracovní místa obsazená jedním zaměstnancem a vymezená souhrnem pracovních úkolů a souvisejících povinností, pravomocí, odpovědností, podmínek a požadavků vykonávané práce.

Související dokumenty

Pracovní situace

Oblasti plánování zaměstnanců
Získávání zaměstnanců
Postup obsazování volných pracovních míst
Výběrový pohovor
Hodnocení životopisů uchazečů o zaměstnání
Postup před vznikem pracovního poměru
Skončení pracovního poměru
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnavatelem
Získávání zaměstnanců pomocí internetu
Překážky v práci na straně zaměstnance
Založení a vznik pracovního poměru
Co je to whistleblowing?
Pracovní úraz a nároky zaměstnance
Práva a povinnosti v oblasti BOZP – zaměstnavatel a zaměstnanec
Druhy dovolené
Obecné určování dovolené
Konkrétní určení dovolené
Návštěva lékaře

Poradna

Prodloužení zkušební doby
Je možný zkrácený úvazek ředitele a zástupce ředitele
Dočasně jmenovaný ředitel školy = ztráta pracovní pozice v organizaci
Pracovní zařazení učitelky MŠ vyučující žáka-cizince českému jazyku
Práce během pracovní neschopnosti
Neplacené volno nebo ukončení pracovního poměru
Nezastižení zaměstnance při kontrole dodržování režimu dočasné pracovní neschopnosti
eBenefity
Prodloužení pracovní smlouvy v dočasné pracovní neschopnosti
Učitel a učitel odborného výcviku - jeden nebo dva pracovní poměry
Nadúvazkové hodiny ředitele školy
Bezúhonnost před uzavřením pracovního poměru
Zaměstnání malého rozsahu - učitel - týdenní úvazek 0,045 hodiny
Smlouvy na dobu určitou u pedagogických pracovníků
Pracovní poměr na dobu určitou
Neplacené volno a ukončení pracovního poměru na dobu určitou
Dodatek ke smlouvě
Uznání praxe učitelů
Absence učitelů - studium
FKSP a očkování

Vzory