Oblasti plánování zaměstnanců

Postup plánování zaměstnanců; řešení nedostatku zaměstnanců; řešené nadbytku zaměstnanců; účel získávání zaměstnanců; popis a specifikace volného pracovního místa; identifikace potenciálních zdrojů zaměstnanců.

Související dokumenty

Pracovní situace

Pracovní místa
Postup obsazování volných pracovních míst
Získávání zaměstnanců
Výběrový pohovor
Hodnocení životopisů uchazečů o zaměstnání
Postup před vznikem pracovního poměru
Kooperace učitelů ve světle profesního učení
Strategické řízení a plánování v digitální škole
Založení a vznik pracovního poměru
2022/2023: Činnost školní družiny a školního klubu v 1. pololetí školního roku
2022/2023: Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevence v 1. pololetí školního roku
Činnost výchovného poradce a metodika prevence v prvním pololetí školního roku 2021/2022
Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevenceve 2. pololetí školního roku 2021/2022
Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevence ve 2. pololetí školního roku 2023/2024
Adaptace zaměstnanců
Řízení pracovního výkonu
Druhy dovolené
Obecné určování dovolené
Konkrétní určení dovolené

Poradna

Nezastižení zaměstnance při kontrole dodržování režimu dočasné pracovní neschopnosti
eBenefity
Prodloužení pracovní smlouvy v dočasné pracovní neschopnosti
Prodloužení zkušební doby
Neplacené volno nebo ukončení pracovního poměru
Učitel a učitel odborného výcviku - jeden nebo dva pracovní poměry
Nadúvazkové hodiny ředitele školy
Bezúhonnost před uzavřením pracovního poměru
Pracovní poměr na dobu určitou - 10 měsíců
Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
Jmenování a odstoupení ředitele školy
1,5 úvazek pedagog + asistent
Pracovní smlouva „Vychovatelka ŠD a ŠK“
Výpověď
Je možný zkrácený úvazek ředitele a zástupce ředitele
Neplacené volno a ukončení pracovního poměru na dobu určitou
Dočasně jmenovaný ředitel školy = ztráta pracovní pozice v organizaci
Pracovní zařazení učitelky MŠ vyučující žáka-cizince českému jazyku
Práce během pracovní neschopnosti
Uznání praxe učitelů

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce
563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů