2022/2023: Činnost školní družiny a školního klubu v 1. pololetí školního roku

Cílem Pracovní situace je usnadnit plánování a organizaci činnosti školní družiny a školního klubu v prvním pololetí školního roku 2022/2023. 

Související dokumenty

Pracovní situace

2022/2023: Plán činnosti střední školy v 1. pololetí školního roku
2022/2023: Činnost základní umělecké školy v 1. pololetí školního roku
Činnost školní družiny a školního klubu ve 2. pololetí školního roku 2021/2022
2022/2023: Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevence v 1. pololetí školního roku
Plán činnosti 1. pololetí školního roku 2021/2022 na středních školách
Plán kontrolní činnosti - celý rok
Činnost mateřské školy v prvním pololetí školního roku 2021/2022
Činnost školní družiny a školního klubu v prvním pololetí školního roku 2021/2022
Činnost výchovného poradce a metodika prevence v prvním pololetí školního roku 2021/2022
Plány činnosti - červenec 2021
Plány činnosti - srpen 2021
Kalendář
2022/2023: Činnosti školní jídelny v 1. pololetí školního roku
Školní družina a kritéria ČŠI
Plán vlastního hodnocení
Ukončení školního roku
Měsíční plán zahájení školního roku
Strategické řízení a plánování v digitální škole
Nástroje vlastního hodnocení

Poradna

Úplata za zájmové vzdělávání
Pracovní náplň
Poplatky školní družina
Vychovatelka ŠD
Školní klub
Zřizovatel
Cestovní náklady v případě cesty na soutěž - odborná poradna, odpověď na dotaz
Zahraniční výjezd ředitele školy - odborná poradna, odpověď na dotaz
Cestovní náhrady při cestě na školení - odborná poradna, odpověď na dotaz
Čipy ve školní jídelně - odborná poradna, odpověď na dotaz
Vánoční prázdniny – nepřerušený provoz školní družiny
Volby do školské rady
Dohoda o výkonu práce z domova
Směrnice
Nekomunikace
Zřizovatel
Doplňková činnost
Zástup
Pracovnělékařské služby
Jmenování ředitelky

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
67/2022 Sb. o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace
262/2006 Sb. zákoník práce
199/2022 Sb. , kterým se mění zákon č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění zákona č. 175/2022 Sb.
563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Vyhlášky

74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání
310/2018 Sb. o krajských normativech
111/2022 Sb. kterou se mění vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 310/2018 Sb., o krajských normativech, ve znění vyhlášky č. 572/2020 Sb.

Nařízení vlády

125/2022 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů
75/2005 Sb. o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků