Pracovnělékařské služby

Plné znění otázky

Při pracovnělékařských prohlídkách vyžaduje závodní lékař výpis ze zdravotní dokumentace zaměstnance. Ten je vystaven jeho praktickým lékařem za úplatu. Zaměstnavatel je povinen zaměstnanci náklady uhradit. Doklad je však vystaven na jméno zaměstnance, nikoliv na zaměstnavatele. Jak správně postupovat? Je možno zaměstnanci takový doklad proplatit? 

Odpověď

Související dokumenty