Činnost mateřské školy v prvním pololetí školního roku 2021/2022

Vydáno:

Právní předpisy, metodika, informace

Související dokumenty

Pracovní situace

Plány činnosti - srpen 2021
Plán kontrolní činnosti - celý rok
Činnost výchovného poradce a metodika prevence v prvním pololetí školního roku 2021/2022
Plány činnosti - červenec 2021
Plán činnosti 1. pololetí školního roku 2021/2022 na středních školách
Činnost školní družiny a školního klubu ve 2. pololetí školního roku 2021/2022
2022/2023: Plán činnosti střední školy v 1. pololetí školního roku
2022/2023: Činnost školní družiny a školního klubu v 1. pololetí školního roku
2022/2023: Činnosti školní jídelny v 1. pololetí školního roku
2022/2023: Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevence v 1. pololetí školního roku
2022/2023: Činnost základní umělecké školy v 1. pololetí školního roku
Kalendář
Plán vlastního hodnocení
Nástroje vlastního hodnocení
Oblasti plánování zaměstnanců
Kompetence vedoucích pracovníků v oblasti kontroly
Strategické řízení a plánování v digitální škole
Školní program EV a jeho tvorba
Školní stravování „předškoláka“ – vymáhání úhrady a prominutí dluhu

Poradna

Předškolák a očkování
Pedagogické koncepce
Směrnice
Dobrovolnická práce
Jmenování ředitelky
Vychovatelka ŠD
Ukončení pracovního poměru
Míra vzdělávací povinnosti
Zdravotní průkaz
Lesní školka
Provoz MŠ
Sloučení škol
Zápis do MŠ
Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
Přijímací řízení - předčasné podávání žádostí
Počet dětí ve třídě MŠ II
Počet dětí ve třídě
Přijetí dítěte zaměstnance do MŠ
Přímá pedagogická činnost
Potvrzení o zdravotní způsobilosti od lékaře