Plán kontrolní činnosti - celý rok

Plán kontrolní činnosti dle jednotlivých měsíců

Ke stažení - dole pod pracovní situací si můžete stáhnout přehledné tabulky s možností odškrtávání splněných úkolů.

Související dokumenty

Pracovní situace

Plány činnosti - červenec 2021
Plán činnosti 1. pololetí školního roku 2021/2022 na středních školách
2022/2023: Plán činnosti střední školy v 1. pololetí školního roku
2022/2023: Činnost školní družiny a školního klubu v 1. pololetí školního roku
2022/2023: Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevence v 1. pololetí školního roku
2022/2023: Činnost základní umělecké školy v 1. pololetí školního roku
Činnost mateřské školy v prvním pololetí školního roku 2021/2022
Činnost výchovného poradce a metodika prevence v prvním pololetí školního roku 2021/2022
Plány činnosti - srpen 2021
Činnost školní družiny a školního klubu ve 2. pololetí školního roku 2021/2022
Výroční zpráva o činnosti školy
Kalendář
Školní stravování „předškoláka“ – vymáhání úhrady a prominutí dluhu
Strategické řízení a plánování v digitální škole
Plán vlastního hodnocení
Ukončení školního roku
Měsíční plán zahájení školního roku
Plán činnosti střední školy na měsíc únor 2024
Povinnosti ředitele školy a zřizovatele v souvislosti se školskou radou

Poradna

Nezastižení zaměstnance při kontrole dodržování režimu dočasné pracovní neschopnosti
Pracovní řád pro zaměstnance škol
Přítomnost zřizovatele ve škole

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Vzory