Plány činnosti - srpen 2021

Vydáno:

Kontrolní listy pro mateřské, základní, střední a vyšší odborné školy - měsíc srpen

Související dokumenty

Pracovní situace

2022/2023: Plán činnosti střední školy v 1. pololetí školního roku
2022/2023: Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevence v 1. pololetí školního roku
Činnost mateřské školy v prvním pololetí školního roku 2021/2022
Plány činnosti - červenec 2021
Plán činnosti 1. pololetí školního roku 2021/2022 na středních školách
Činnost školní družiny a školního klubu ve 2. pololetí školního roku 2021/2022
2022/2023: Činnost školní družiny a školního klubu v 1. pololetí školního roku
2022/2023: Činnost základní umělecké školy v 1. pololetí školního roku
Činnost výchovného poradce a metodika prevence v prvním pololetí školního roku 2021/2022
Plán kontrolní činnosti - celý rok
Kalendář
Ukončení školního roku
Plán vlastního hodnocení
Měsíční plán zahájení školního roku
2022/2023: Činnosti mateřské školy v 1. pololetí školního roku
2022/2023: Činnosti školní jídelny v 1. pololetí školního roku
Plán činnosti střední školy na měsíc únor 2024
Nástroje vlastního hodnocení
Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevenceve 2. pololetí školního roku 2021/2022

Poradna

Míra vzdělávací povinnosti
Sloučení škol
Přímá pedagogická činnost
Osobní příplatek
Dietní stravování
Přijímání ke vzdělávání
Akce v mateřské škole přes noc
Stanovení počtu skupin na odborném výcviku za účelem určení počtu zástupců ředitelů/VUOV
Granty
Studium pedagogiky pro učitele odborných předmětů SŠ
Ukončení pracovního poměru – ředitel školy
Změna ředitele v soukromé škole
Přespočetné hodiny u statutárního zástupce ředitele ZUŠ
Přijetí cizince do základní školy
Jmenování ředitele
Vzdání se funkce
Platnost zkoušky
Výkon veřejné funkce
Odpolední vyučování 1. stupeň
Kariérový poradce na ZŠ