Plány činnosti - srpen 2021

Kontrolní listy pro mateřské, základní, střední a vyšší odborné školy - měsíc srpen

Související dokumenty

Pracovní situace

2022/2023: Plán činnosti střední školy v 1. pololetí školního roku
2022/2023: Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevence v 1. pololetí školního roku
Činnost mateřské školy v prvním pololetí školního roku 2021/2022
Plány činnosti - červenec 2021
Plán činnosti 1. pololetí školního roku 2021/2022 na středních školách
2022/2023: Činnost školní družiny a školního klubu v 1. pololetí školního roku
2022/2023: Činnost základní umělecké školy v 1. pololetí školního roku
Činnost výchovného poradce a metodika prevence v prvním pololetí školního roku 2021/2022
Plán kontrolní činnosti - celý rok
Kalendář
Činnost školní družiny a školního klubu ve 2. pololetí školního roku 2021/2022
Ukončení školního roku
Plán vlastního hodnocení
Měsíční plán zahájení školního roku
2022/2023: Činnosti školní jídelny v 1. pololetí školního roku
2022/2023: Činnosti mateřské školy v 1. pololetí školního roku
Plán činnosti střední školy na měsíc únor 2024
Nástroje vlastního hodnocení
Oblasti plánování zaměstnanců

Poradna

Míra vzdělávací povinnosti
Sloučení škol
Přímá pedagogická činnost
Osobní příplatek
Dietní stravování
Přijímání ke vzdělávání
Pracovní zařazení učitelky MŠ vyučující žáka-cizince českému jazyku
Akce v mateřské škole přes noc
Stanovení počtu skupin na odborném výcviku za účelem určení počtu zástupců ředitelů/VUOV
Odpolední vyučování 1. stupeň
Změna ředitele v soukromé škole
Přespočetné hodiny u statutárního zástupce ředitele ZUŠ
Přijetí cizince do základní školy
Kariérový poradce na ZŠ
Ochranné pomůcky učitelky MŠ při stravování
Školení hygienického minima
Nadúvazkové hodiny ředitele školy
Povinnost plnění spotřebního koše v soukromé MŠ, pokud nepobíráme dotace na stravu
Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba v MŠ
Hospodaření školy - zaúčtování ztrátového výsledku z předchozího roku