Plány činnosti - červenec 2021

Kontrolní listy pro mateřské, základní, střední a vyšší odborné školy - měsíc červenec

Související dokumenty

Pracovní situace

Plány činnosti - srpen 2021
Plán kontrolní činnosti - celý rok
2022/2023: Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevence v 1. pololetí školního roku
Činnost mateřské školy v prvním pololetí školního roku 2021/2022
Činnost výchovného poradce a metodika prevence v prvním pololetí školního roku 2021/2022
Plán činnosti 1. pololetí školního roku 2021/2022 na středních školách
Činnost školní družiny a školního klubu ve 2. pololetí školního roku 2021/2022
Kalendář
2022/2023: Plán činnosti střední školy v 1. pololetí školního roku
2022/2023: Činnost školní družiny a školního klubu v 1. pololetí školního roku
2022/2023: Činnost základní umělecké školy v 1. pololetí školního roku
Plán vlastního hodnocení
Ukončení školního roku
Měsíční plán zahájení školního roku
2022/2023: Činnosti školní jídelny v 1. pololetí školního roku
Nástroje vlastního hodnocení
Strategické řízení a plánování v digitální škole
Školní program EV a jeho tvorba
Oblasti plánování zaměstnanců

Poradna

Přítomnost zřizovatele ve škole
Dočasně jmenovaný ředitel školy = ztráta pracovní pozice v organizaci
Předávání agendy mezi bývalým a nastupujícím ředitelem
DPP/DPČ v případě ředitele, který je statutárním orgánem právnické osoby
Nezastižení zaměstnance při kontrole dodržování režimu dočasné pracovní neschopnosti
Změna ředitele v soukromé škole
Přespočetné hodiny u statutárního zástupce ředitele ZUŠ
Nadúvazkové hodiny ředitele školy
Pracovní řád pro zaměstnance škol
Ukončení pracovního poměru – ředitel školy
Odvolání ředitele školy
Jmenování ředitele
Vzdání se funkce
Výkon veřejné funkce
Granty
Míra vzdělávací povinnosti
Platový tarif vedení školy
Vzdání se pracovního místa ředitele školy
Bývalá ředitelka
Jmenování a odstoupení ředitele školy