Úplata za ŠD

Plné znění otázky

Můžeme dítě vyloučit ze školní družiny, pokud zákonný zástupce nezaplatí stanovenou úplatu ani po opětovném upozornění a má být zpoplatněna ranní družina (u žáků, kteří navštěvují jen ranní družinu)?  Ve Vyhlášce 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání jsem odpovědi nenašla.

Odpověď