Zástup

Plné znění otázky

Jsme malá škola, jednotřídka s jednou pí učitelkou na plný úvazek s nadúvazkovými hodinami a jednou vychovatelkou ŠD. V průběhu minulých tří let jsme přijali opakovaně řetězením pracovních poměrů zástup za učitelku ZŠ,která byla na MD a RD a již nastoupila zpět na své místo. Potřebujeme, aby původně zastupující učitelka mohla učit dále některé nadúvazkové hodiny. Lze nějak ošetřit opětovné uzavření pracovního poměru, abychom se vyhnuli uzavření pracovního poměru na dobu neurčitou? Bývalá zastupující učitelka je nekvalifikovaná a těžko budeme hledat učitelku na 2h týdně. Lze využít nějaké výjimky?

Odpověď