Postup před vznikem pracovního poměru

Vydáno:

  • Přehled právních předpisů
  • Pracovní smlouvy a vznik pracovního poměru
  • Výběr zaměstnance a vyžadování údajů
  • Práva a povinnosti uchazeče
  • Vstupní lékařská prohlídka
  • Prokázání bezúhonnosti 

 

Související dokumenty

Zákony

101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
262/2006 Sb. zákoník práce
373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách
89/2012 Sb. občanský zákoník
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Vyhlášky

79/2013 Sb. o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)

Pracovní situace

Informování o obsahu pracovního poměru
Podmínky vzniku pracovního poměru, BOZP, hygienické požadavky (v zařízení školního stravování)
Založení a vznik pracovního poměru
Pracovní místa
Oblasti plánování zaměstnanců
Výběrový pohovor
Vstupní prohlídka uchazeče o zaměstnání, se kterým má být uzavřena pracovní smlouva, a její úhrada
Vstupní prohlídka uchazeče o zaměstnání, se kterým má být uzavřena dohoda o provedení práce nebo dohoda o pracovní činnosti, a její úhrada
Dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti – různé souvislosti
Informace k možnostem zaměstnávání ukrajinských občanů na pozici pedagogického pracovníka
Provádění vstupních, periodických a dalších pracovnělékařských prohlídek po ukončení nouzového stavu
Zkušební doba
Druhy dovolené
Obecné určování dovolené
Konkrétní určení dovolené
Skončení pracovního poměru
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnavatelem
Organizační řád příspěvkové organizace v pracovněprávních souvislostech

Poradna

Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
Pracovní smlouva „Vychovatelka ŠD a ŠK“
Mimořádná lékařská prohlídka při dlouhodobé pracovní neschopnosti
Nezastižení zaměstnance při kontrole dodržování režimu dočasné pracovní neschopnosti
Uznání praxe učitelů
Smlouvy na dobu určitou u pedagogických pracovníků
Pracovní poměr na dobu určitou
Smlouva
Výpověď
Výpověď
DPP
Dodatek ke smlouvě
Výpověď
Zařazení do platového stupně
Neplacené volno nebo ukončení pracovního poměru
eBenefity
Prodloužení pracovní smlouvy v dočasné pracovní neschopnosti
Pracovnělékařské služby
Střet zájmů
Ukončení pracovního poměru