Informování o obsahu pracovního poměru

Přehled právních předpisů

Související dokumenty

Pracovní situace

Postup před vznikem pracovního poměru
Založení a vznik pracovního poměru
Podmínky vzniku pracovního poměru, BOZP, hygienické požadavky (v zařízení školního stravování)
Zkušební doba
Vstupní prohlídka uchazeče o zaměstnání, se kterým má být uzavřena pracovní smlouva, a její úhrada
Informace k možnostem zaměstnávání ukrajinských občanů na pozici pedagogického pracovníka
Jiný postup při uzavírání a opakování pracovního poměru na dobu určitou
Organizační řád příspěvkové organizace v pracovněprávních souvislostech
Vstupní prohlídka uchazeče o zaměstnání, se kterým má být uzavřena dohoda o provedení práce nebo dohoda o pracovní činnosti, a její úhrada
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Předávací protokol
Pracovní poměr na dobu určitou pedagogického pracovníka - pro malotřídní školy
Dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti – různé souvislosti
Provádění vstupních, periodických a dalších pracovnělékařských prohlídek po ukončení nouzového stavu
Souběžné pracovněprávní vztahy u jednoho zaměstnavatele
Pracovní poměr na dobu určitou pedagogického a nepedagogického pracovníka
Založení pracovního poměru jmenováním – zástupce ředitele
Vznik pracovního poměru – den nástupu do práce
Druhy dovolené

Poradna

Prodloužení zkušební doby
Je možný zkrácený úvazek ředitele a zástupce ředitele
Dočasně jmenovaný ředitel školy = ztráta pracovní pozice v organizaci
Pracovní zařazení učitelky MŠ vyučující žáka-cizince českému jazyku
Práce během pracovní neschopnosti
Neplacené volno nebo ukončení pracovního poměru
Nezastižení zaměstnance při kontrole dodržování režimu dočasné pracovní neschopnosti
eBenefity
Prodloužení pracovní smlouvy v dočasné pracovní neschopnosti
Učitel a učitel odborného výcviku - jeden nebo dva pracovní poměry
Nadúvazkové hodiny ředitele školy
Bezúhonnost před uzavřením pracovního poměru
Smlouvy na dobu určitou u pedagogických pracovníků
Pracovní poměr na dobu určitou
Neplacené volno a ukončení pracovního poměru na dobu určitou
Dodatek ke smlouvě
Uznání praxe učitelů
DPČ
Pracovní poměr na dobu určitou - 10 měsíců
Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce