Vstupní prohlídka uchazeče o zaměstnání, se kterým má být uzavřena pracovní smlouva, a její úhrada

Vydáno:

Vstupní lékařskou prohlídkou se zjišťuje uchazečova zdravotní způsobilost k práci. V § 59 odst. 1 písm. b) zákona č. 373/2011 Sb. je striktně řečeno, že zaměstnavatel vstupní lékařskou prohlídku zajistí vždy před uzavřením pracovního poměru. Ve školské praxi se nejčastěji jedná o situaci, kdy zaměstnavatel musí zajistit vstupní lékařskou prohlídku před uzavřením pracovní smlouvy.

Související dokumenty

Zákony

373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách
563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Pracovní situace

Vstupní prohlídka uchazeče o zaměstnání, se kterým má být uzavřena dohoda o provedení práce nebo dohoda o pracovní činnosti, a její úhrada
Podmínky vzniku pracovního poměru, BOZP, hygienické požadavky (v zařízení školního stravování)
Periodická prohlídka zaměstnanců zaměstnaných na základě pracovní smlouvy
Poskytovatel pracovnělékařských služeb, uzavření smlouvy s poskytovatelem pracovnělékařských služeb
Periodická prohlídka zaměstnanců zaměstnaných na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti
Mimořádná prohlídka
Výstupní lékařská prohlídka
Postup před vznikem pracovního poměru
Provádění vstupních, periodických a dalších pracovnělékařských prohlídek po ukončení nouzového stavu
Informování o obsahu pracovního poměru
Informace k možnostem zaměstnávání ukrajinských občanů na pozici pedagogického pracovníka
Předávací protokol
Vznik pracovního poměru – den nástupu do práce
Zkušební doba
Únikové cesty
Základní bezpečnostní pravidla pro organizaci lyžařského kurzu z pohledu HZS ČR
Jiný postup při uzavírání a opakování pracovního poměru na dobu určitou
Založení a vznik pracovního poměru
Pracovní prostředí

Poradna

Mimořádná lékařská prohlídka při dlouhodobé pracovní neschopnosti
Pracovnělékařské služby
DPČ
Asistent pedagoga
Přechod práv a povinností na nového zaměstnavatele
Smlouva
Pracovnělékařské prohlídky
Pracovní smlouva
Pracovní smlouva
Vstupní lékařská prohlídka u pedagoga na DPP
Nárok na přesčasovou hodinu v souvislosti s návštěvou lékaře
Lekářská prohlídka zaměstnance s dcerou
Skialpinismus v rámci LVK a TV

Vzory