Pracovní prostředí

Vydáno:

Pracovní prostředí tvoří všechny fyzikální, chemické, biologické, sociální, kulturní a jiné činitele, které působí na zaměstnance (jejich motivaci, schopnosti, výsledky a chování) v pracovním procesu při vykonávání sjednané práce a dosahování požadovaného výkonu.

Související dokumenty

Pracovní situace

Péče o zaměstnance
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Požadavky na pracoviště
Práva a povinnosti v oblasti BOZP – zaměstnavatel a zaměstnanec
Únikové cesty
Poučení žáků o BOZ
Prověrka bezpečnosti práce
Požární ochrana
Dokumentace na úseku požární ochrany
Podmínky požární ochrany v objektech mateřské školy
Pracovní úrazy
Školní úrazy
BOZP - základní pojmy
BOZP - přehled základní legislativy
Návštěva u lékaře
Nedostatky, závady a zjištění v oblasti BOZ a BOZP
Podmínky vzniku pracovního poměru, BOZP, hygienické požadavky (v zařízení školního stravování)
Práva a povinnosti v oblasti BOZP – zaměstnavatel a odborová organizace
Základní bezpečnostní pravidla pro organizaci lyžařského kurzu z pohledu HZS ČR

Poradna

Škola v přírodě na 5 a méně dní
Školení hygienického minima
Zaměstnání malého rozsahu - učitel - týdenní úvazek 0,045 hodiny
Absence učitelů - studium
FKSP a očkování
Prezenční porady
Úvazek školní jídelna
Počet dětí ve třídě MŠ II
Přijetí dítěte zaměstnance do MŠ
Pracovnělékařské prohlídky
Zástupce ředitele
Asistenční pes
Zmocnění zdravotníka
AG testy
Skialpinismus v rámci LVK a TV
Pedagogický dohled na akcích mimo školu
Adaptační období v MŠ a bezpečnost
Doprava autobusem
Hygiena

Zákony

309/2006 Sb. , kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
262/2006 Sb. zákoník práce
258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

Nařízení vlády

361/2007 Sb. , kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
11/2002 Sb. , kterým se stanoví vzhled a umístění značek a zavedení signálů

Vzory