Dokumentace na úseku požární ochrany

Vydáno:

Dalším právním předpisem, který se ředitelům škol prolíná do jejich činností, je vyhláška č. 246/2001 Sb., o požární prevenci. Tento předpis určuje požárně bezpečnostní zařízení, lhůty kontrol, informace o dokumentaci apod. Ustanovení § 2 odst. 3 této vyhlášky hovoří o tom, že věcnými prostředky požární ochrany se rozumí zejména přenosné hasicí přístroje.