Limity při poskytování zdravotních úkonů ve škole - Kdo může poskytovat zdravotní úkony?

Vydáno:

Dne 1. 1. 2022 nabyla účinnosti novela zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů, která s účinností od 1. 1. 2022 umožnila na základě indikace praktického lékaře pro děti a dorost poskytovat poskytovatelům domácí péče zdravotní služby dětem ve školách.

Související dokumenty

Pracovní situace

Práva a povinnosti v oblasti BOZP – zaměstnavatel a zaměstnanec
Pracovní úrazy
Školní úrazy
Únikové cesty
Připravenost škol a školských zařízení na závažné havárie
Zajištění BOZP při provozu na krizových školách
Dohled v základním uměleckém vzdělávání
Prověrka bezpečnosti práce
Požární ochrana
Dokumentace na úseku požární ochrany
Podmínky požární ochrany v objektech mateřské školy
Pracovní úraz a nároky zaměstnance
Základní bezpečnostní pravidla pro organizaci lyžařského kurzu z pohledu HZS ČR
Práva a povinnosti v oblasti BOZP – zaměstnavatel a odborová organizace
Poučení žáků o BOZ
Stanovisko k právnímu výkladu Mimořádného opatření k nošení respirátorů neočkovanými učiteli
Poskytovatel pracovnělékařských služeb, uzavření smlouvy s poskytovatelem pracovnělékařských služeb
Vstupní prohlídka uchazeče o zaměstnání, se kterým má být uzavřena pracovní smlouva, a její úhrada
Vstupní prohlídka uchazeče o zaměstnání, se kterým má být uzavřena dohoda o provedení práce nebo dohoda o pracovní činnosti, a její úhrada

Poradna

Použití vlastního vozidla při služební cestě
Školení hygienického minima
Odpovědnost školy za škodu - odpověď na dotaz
Doplňková činnost
Dietní stravování
Bezpečnost

Zákony

372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)
563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
108/2006 Sb. o sociálních službách
262/2006 Sb. zákoník práce