Poskytovatel pracovnělékařských služeb, uzavření smlouvy s poskytovatelem pracovnělékařských služeb

Související dokumenty

Pracovní situace

Vstupní prohlídka uchazeče o zaměstnání, se kterým má být uzavřena pracovní smlouva, a její úhrada
Vstupní prohlídka uchazeče o zaměstnání, se kterým má být uzavřena dohoda o provedení práce nebo dohoda o pracovní činnosti, a její úhrada
Periodická prohlídka zaměstnanců zaměstnaných na základě pracovní smlouvy
Periodická prohlídka zaměstnanců zaměstnaných na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti
Mimořádná prohlídka
Výstupní lékařská prohlídka
Únikové cesty
Základní bezpečnostní pravidla pro organizaci lyžařského kurzu z pohledu HZS ČR
Pracovní prostředí
Péče o zaměstnance
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Dohled v základním uměleckém vzdělávání
Poučení žáků o BOZ
Požadavky na pracoviště
Prověrka bezpečnosti práce
Požární ochrana
Dokumentace na úseku požární ochrany
Podmínky požární ochrany v objektech mateřské školy
Pracovní úrazy

Poradna

Mimořádná lékařská prohlídka při dlouhodobé pracovní neschopnosti
Vstupní lékařská prohlídka u pedagoga na DPP
Pracovnělékařské služby
Vedoucí kuchařka
Přímá pedagogická činnost
Pracovnělékařské prohlídky
Doplňková činnost
Skialpinismus v rámci LVK a TV
Pedagogický dohled na akcích mimo školu
Adaptační období v MŠ a bezpečnost
Vstupní prohlídky zaměstnanců
Doprava autobusem
Lekářská prohlídka zaměstnance s dcerou
Registr smluv
Nárok na přesčasovou hodinu v souvislosti s návštěvou lékaře

Zákony

373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách
563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

Vyhlášky

79/2013 Sb. o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)
2/1968 Sb. o Mezinárodní úmluvě o bezpečnosti lidského života na moři a o Pravidlech pro zabránění srážkám na moři, sjednaných v Londýně dne 17. června 1960

Vzory