Vstupní prohlídka uchazeče o zaměstnání, se kterým má být uzavřena dohoda o provedení práce nebo dohoda o pracovní činnosti, a její úhrada

Vydáno:

Související dokumenty

Zákony

373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách
258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Pracovní situace

Periodická prohlídka zaměstnanců zaměstnaných na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti
Vstupní prohlídka uchazeče o zaměstnání, se kterým má být uzavřena pracovní smlouva, a její úhrada
Dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti – různé souvislosti
Podmínky vzniku pracovního poměru, BOZP, hygienické požadavky (v zařízení školního stravování)
Práce konané mimo pracovní poměr, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
Přímá a nepřímá pedagogická činnost v dohodách o pracích mimo pracovní poměr
Výpověď daná zaměstnancem činným na základě DPP, DPČ
Poskytovatel pracovnělékařských služeb, uzavření smlouvy s poskytovatelem pracovnělékařských služeb
Periodická prohlídka zaměstnanců zaměstnaných na základě pracovní smlouvy
Mimořádná prohlídka
Výstupní lékařská prohlídka
Provádění vstupních, periodických a dalších pracovnělékařských prohlídek po ukončení nouzového stavu
Postup před vznikem pracovního poměru
Dohoda o provedení práce
Dohoda o pracovní činnosti
Informování o obsahu pracovního poměru
Předávací protokol
Informace k možnostem zaměstnávání ukrajinských občanů na pozici pedagogického pracovníka
Souběžné pracovněprávní vztahy u jednoho zaměstnavatele

Poradna

Promítnutí novely zákoníku práce do stávajících dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Forma pracovněprávního vztahu vedoucích kroužků na základní škole
DPP/DPČ v případě ředitele, který je statutárním orgánem právnické osoby
Dobrovolnická práce
Pracovnělékařské služby
DPČ
Pracovnělékařské prohlídky
Příplatek
Mimořádná lékařská prohlídka při dlouhodobé pracovní neschopnosti
Uznání praxe učitelů
Učitel na DPP bez vysokoškolského vzdělání
Lekářská prohlídka zaměstnance s dcerou
Povinnost hlásit ČSSZ uzavření DPP a nárok na dovolenou po novele zákoníku práce
Nárok na přesčasovou hodinu v souvislosti s návštěvou lékaře
Vstupní lékařská prohlídka u pedagoga na DPP