Souběžné pracovněprávní vztahy u jednoho zaměstnavatele

Vydáno:

Potřebuje-li zaměstnavatel, aby pro něj zaměstnanec konal více různých prací, má v zásadě dvě možnosti. Sjednat jeden pracovněprávní vztah s dostatečně širokým druhem práce, nebo více pracovněprávních vztahů s úžeji definovanými druhy práce.

Související dokumenty

Pracovní situace

Dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti – různé souvislosti
Založení pracovního poměru jmenováním – zástupce ředitele
Způsoby skončení pracovního poměru a prací konaných mimo pracovní poměr
Postup před vznikem pracovního poměru
Vstupní prohlídka uchazeče o zaměstnání, se kterým má být uzavřena dohoda o provedení práce nebo dohoda o pracovní činnosti, a její úhrada
Založení a vznik pracovního poměru
Zkušební doba
Informování o obsahu pracovního poměru
Vznik pracovního poměru – den nástupu do práce
Jiný postup při uzavírání a opakování pracovního poměru na dobu určitou
Výpověď daná zaměstnancem činným na základě DPP, DPČ
Podmínky vzniku pracovního poměru, BOZP, hygienické požadavky (v zařízení školního stravování)
Pracovní poměr na dobu určitou pedagogického pracovníka - pro malotřídní školy
Organizační řád příspěvkové organizace v pracovněprávních souvislostech
Druhy dovolené
Obecné určování dovolené
Konkrétní určení dovolené
Výměra dovolené pedagogických pracovníků
Skončení pracovního poměru

Poradna

Učitel a učitel odborného výcviku - jeden nebo dva pracovní poměry
Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
1,5 úvazek pedagog + asistent
Pracovní smlouva „Vychovatelka ŠD a ŠK“
Uznání praxe učitelů
Nezastižení zaměstnance při kontrole dodržování režimu dočasné pracovní neschopnosti
Nadúvazkové hodiny ředitele školy
Bezúhonnost před uzavřením pracovního poměru
Prodloužení zkušební doby
eBenefity
Prodloužení pracovní smlouvy v dočasné pracovní neschopnosti
Neplacené volno nebo ukončení pracovního poměru
Střet zájmů
Ukončení pracovního poměru
Home office
Úvazky
Bývalá ředitelka
Pracovní poměr na dobu určitou - 10 měsíců
Jmenování a odstoupení ředitele školy
Výpověď

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce