Vznik pracovního poměru – den nástupu do práce

Vydáno:

(§ 34 odst. 3,4 a § 36 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákoník práce)

Související dokumenty

Pracovní situace

Založení a vznik pracovního poměru
Zkušební doba
Informování o obsahu pracovního poměru
Založení pracovního poměru jmenováním – zástupce ředitele
Vstupní prohlídka uchazeče o zaměstnání, se kterým má být uzavřena pracovní smlouva, a její úhrada
Souběžné pracovněprávní vztahy u jednoho zaměstnavatele
Jiný postup při uzavírání a opakování pracovního poměru na dobu určitou
Dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti – různé souvislosti
Postup před vznikem pracovního poměru
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Předávací protokol
Informace k možnostem zaměstnávání ukrajinských občanů na pozici pedagogického pracovníka
Vstupní prohlídka uchazeče o zaměstnání, se kterým má být uzavřena dohoda o provedení práce nebo dohoda o pracovní činnosti, a její úhrada
Podmínky vzniku pracovního poměru, BOZP, hygienické požadavky (v zařízení školního stravování)
Pracovní poměr na dobu určitou pedagogického pracovníka - pro malotřídní školy
Organizační řád příspěvkové organizace v pracovněprávních souvislostech
Mimořádná lékařská prohlídka
Výstupní lékařská prohlídka
Pracovní poměr na dobu určitou pedagogického a nepedagogického pracovníka

Poradna

Přechod práv a povinností na nového zaměstnavatele
Střet zájmů
DPČ
Ukončení pracovního poměru
Home office
Bývalá ředitelka
Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
Výpověď
Asistent pedagoga
Smlouva
Pracovní smlouva „Vychovatelka ŠD a ŠK“
Pracovní smlouva
Pracovní smlouva
Smlouva
Výpověď
Výpověď
DPP
Výpověď
Zařazení do platového stupně

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce