Pracovní smlouva

Plné znění otázky

Dotaz který se týká pracovní smlouvy na dobu určitou u asistenta pedagoga. Bývalý pan ředitel uzavřel s novými asistentkami pedagoga smlouvu na dobu určitou takto: ….na dobu určitou do 31.8.2022, nejdéle po dobu platnosti doporučení ŠPZ ze dne 12.7.2021, čj…… nebo vzdělávání žáka ve škole. Ze smlouvy je tedy zřejmé, že asistent pedagoga je ke konkrétnímu žákovi.

Je takto uzavřená smlouva v pořádku? Co se stane, když se během roku žák např. odstěhuje nebo změní školu? Na co má v tomto případě asistent nárok? (okamžité ukončeni pracovního poměru? Výpověď, výpověď s odstupným???)

Odpověď

Související dokumenty