Práce konané mimo pracovní poměr, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

Vydáno:

Související dokumenty

Zákony

117/1995 Sb. o státní sociální podpoře
155/1995 Sb. o důchodovém pojištění
48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
435/2004 Sb. o zaměstnanosti
563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
262/2006 Sb. zákoník práce
373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách
251/2005 Sb. o inspekci práce

Vyhlášky

84/2005 Sb. o nákladech na stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky

Nařízení vlády

567/2006 Sb. o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí
590/2006 Sb. , kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci

Pracovní situace

Přímá a nepřímá pedagogická činnost v dohodách o pracích mimo pracovní poměr
Dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti – různé souvislosti
Vstupní prohlídka uchazeče o zaměstnání, se kterým má být uzavřena dohoda o provedení práce nebo dohoda o pracovní činnosti, a její úhrada
Periodická prohlídka zaměstnanců zaměstnaných na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Dohoda o pracovní činnosti
Výpověď daná zaměstnancem činným na základě DPP, DPČ
Financování nepedagogické práce ve školní družině
Zařazování do platového stupně
Zařazování zaměstnance do platové třídy
Minimální mzda státu EU a výjezdy škol do zahraničí
Způsoby skončení pracovního poměru a prací konaných mimo pracovní poměr
Prominutí, snížení úplaty za předškolní vzdělávání
Pravidla rozpočtové odpovědnosti
Platby za pomůcky v MŠ
Sazebník úhrad podle zákona č. 106/1999 Sb.
Bezplatné poskytování učebnic
Aplikace DPH u školních výletů a škol v přírodě
Stravování „cizích strávníků“

Poradna

Forma pracovněprávního vztahu vedoucích kroužků na základní škole
Promítnutí novely zákoníku práce do stávajících dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Prokazování nepřítomnosti zaměstnanců na DPP a DPČ
Uznání praxe učitelů
Odměna asistenta
Snížený úvazek a příplatky
Příplatek
Přespočetné hodiny a práce přesčas
Dobrovolnická práce
DPČ
Příplatek za vedení
Platový tarif vedení školy
Odměna za pedagogickou intervenci
Příplatek
Odměna z DPP (vedení kroužku) hrazená z OON
Školní psycholog a jeho financování
Učitel na DPP bez vysokoškolského vzdělání
Využití neúčelového daru na odměny zaměstnanců v příspěvkové organizaci
Povinnost hlásit ČSSZ uzavření DPP a nárok na dovolenou po novele zákoníku práce
DPP a rozvrhování pracovní doby