Práce konané mimo pracovní poměr, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

Související dokumenty

Pracovní situace

Přímá a nepřímá pedagogická činnost v dohodách o pracích mimo pracovní poměr
Vstupní prohlídka uchazeče o zaměstnání, se kterým má být uzavřena dohoda o provedení práce nebo dohoda o pracovní činnosti, a její úhrada
Periodická prohlídka zaměstnanců zaměstnaných na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Dohoda o pracovní činnosti
Výpověď daná zaměstnancem činným na základě DPP, DPČ
Dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti – různé souvislosti
Financování nepedagogické práce ve školní družině
Zařazování do platového stupně
Zařazování zaměstnance do platové třídy
Způsoby skončení pracovního poměru a prací konaných mimo pracovní poměr
Minimální mzda státu EU a výjezdy škol do zahraničí
Příprava školy na kontrolu České školní inspekce
Finanční kontrola
Financování pedagogické práce ve školní družině - PHmax
Reforma financování - základní školy, mateřské školy
Reforma financování - vliv na rozpočet základní a mateřské školy
Stávka
Účetní závěrka vybraných (příspěvkových) organizací

Poradna

Promítnutí novely zákoníku práce do stávajících dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Forma pracovněprávního vztahu vedoucích kroužků na základní škole
Prokazování nepřítomnosti zaměstnanců na DPP a DPČ
Přespočetné hodiny a práce přesčas
Nadúvazkové hodiny ředitele školy
Čerpání fondu odměn u příspěvkové organizace
DPP/DPČ v případě ředitele, který je statutárním orgánem právnické osoby
Dobrovolnická práce
DPČ
Příplatek za vedení
Platový tarif vedení školy
Odměna za pedagogickou intervenci
Příplatek
Učitel na DPP bez vysokoškolského vzdělání
Povinnost hlásit ČSSZ uzavření DPP a nárok na dovolenou po novele zákoníku práce
Školní psycholog a jeho financování
Odměna z DPP (vedení kroužku) hrazená z OON
DPP a rozvrhování pracovní doby
DPP - zástup v době nepřítomného zaměstnance
Vznik nároku na dovolené při dvou následných DPP u jednoho zaměstnance

Zákony

117/1995 Sb. o státní sociální podpoře
155/1995 Sb. o důchodovém pojištění
48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
435/2004 Sb. o zaměstnanosti
563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
262/2006 Sb. zákoník práce
373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách
251/2005 Sb. o inspekci práce

Vyhlášky

84/2005 Sb. o nákladech na stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky

Nařízení vlády

567/2006 Sb. o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí
590/2006 Sb. , kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci