Minimální mzda státu EU a výjezdy škol do zahraničí

Výjezd pedagoga školy do některého ze států EU - odměna minimální mzdou daného státu EU

(V tomto článku je vyjádřen právní názor jeho autorů. V případě sporu, včetně soudního řízení týkajícího se konkrétní věci, mohou být stanoviska a závěry třetích stran, včetně soudu, odlišná od těch, která jsou prezentována v tomto článku.)

Související dokumenty

Pracovní situace

Aplikace DPH u školních výletů a škol v přírodě
Některé problémy spojené s pořádáním „školky v přírodě“
Stravování „cizích strávníků“
Organizace školních výletů - směrnice
Elektronická evidence tržeb (EET) ve školských zařízeních poskytujících školní stravování a ubytování
Elektronická evidence tržeb (EET) – praktické příklady „kdy a co evidovat“
Přímá a nepřímá pedagogická činnost v dohodách o pracích mimo pracovní poměr
Financování pedagogické práce ve školní družině - PHmax
Financování nepedagogické práce ve školní družině
Školy a cestování žáků: mimořádné a nepředvídatelné okolnosti
Pedagogická intervence na základní škole a výkaz P1c-01
Škola v přírodě - jaké dokumenty jsou potřeba a co všechno se musí zařídit?
Odpovědnost při pořádání školy v přírodě a školních výletů
Kdy nejpozději musí škola oznámit zákonným zástupcům místo a čas konání školní akce?
Právní aspekty organizace mimoškolních akcí
Práce konané mimo pracovní poměr, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Žádost o souhlas k využití asistenta pedagoga
Podstata účetnictví

Poradna

Platová třída
Využití neúčelového daru na odměny zaměstnanců v příspěvkové organizaci
Učitel autoškoly a adaptační období
Dohled nad žáky a dětmi v rukou nepedagogů
Odeslání mezd v dřívějším termínu
Jmenování třídních, uvádějících a provázejících učitelů
Školní psycholog a jeho financování
Čerpání fondu odměn u příspěvkové organizace
Prodloužení zkušební doby
Nadúvazkové hodiny ředitele školy
Rozchod na školní akci
Přespočetné hodiny a práce přesčas
Kariérový poradce
Podnapilý rodič
Odměna asistenta
Snížený úvazek a příplatky
Příplatek
Úvazek
Úvazek
Doplatek mzdy - odpověď na dotaz

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce