Zařazování zaměstnance do platové třídy

Vydáno:

Faktory, které mají vliv na zařazení do platové třídy.

Na zařazení do platové třídy mají vliv dva faktory: 1) nejnáročnější druh vykonávané nebo řízené práce; 2) vzdělání zaměstnance.

Zaměstnavatel posoudí náročnost druhu práce, a tím i platovou třídu, podle nařízení vlády č. 222/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Pokud není určitá práce v tomto nařízení uvedena, zařadí se zaměstnanec do platové třídy, která je srovnatelná s vykonávanou prací.

Související dokumenty

Pracovní situace

Zařazování do platového stupně
Financování nepedagogické práce ve školní družině
Přímá a nepřímá pedagogická činnost v dohodách o pracích mimo pracovní poměr
Práce konané mimo pracovní poměr, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
Příprava školy na kontrolu České školní inspekce
OP JAK
Podstata účetnictví
Požadavky na použití účetních metod
Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah a práce přesčas
Okamžik vzniku práva na mzdu/plat
Platový výměr
Plat zaměstnankyně po návratu z rodičovské dovolené
Odměňování platem
Zařazování vychovatelů do platových tříd
Zařazování do platových tříd - speciální pedagog
Zařazování do platových tříd - asistent pedagoga
Zařazování do platových tříd - pedagog volného času
Pravidla rozpočtové odpovědnosti
Platby za pomůcky v MŠ

Poradna

Koordinátor ŠVP
Zápočet praxe při stanovení platového zařazení
Zařazení ekonomky základní školy do 11. platové třídy
Smlouva
Výpověď
Výpověď
DPP
Výchovný poradce
Výpověď
Zařazení do platového stupně
Odměna
Střet zájmů
Ukončení pracovního poměru
Home office
Úvazky
Intervence
Platový tarif vedení školy
Bývalá ředitelka
Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
Výpověď

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce

Nařízení vlády

341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
222/2010 Sb. o katalogu prací ve veřejných službách a správě