Přímá a nepřímá pedagogická činnost v dohodách o pracích mimo pracovní poměr

Vydáno:

Související dokumenty

Zákony

563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Pracovní situace

Práce konané mimo pracovní poměr, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
Dohoda o provedení práce
Výpověď daná zaměstnancem činným na základě DPP, DPČ
Dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti – různé souvislosti
Dohoda o pracovní činnosti
Vstupní prohlídka uchazeče o zaměstnání, se kterým má být uzavřena dohoda o provedení práce nebo dohoda o pracovní činnosti, a její úhrada
Periodická prohlídka zaměstnanců zaměstnaných na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti
Zařazování zaměstnance do platové třídy
Financování nepedagogické práce ve školní družině
Způsoby skončení pracovního poměru a prací konaných mimo pracovní poměr
Zařazování do platového stupně
Minimální mzda státu EU a výjezdy škol do zahraničí
Převedení učitele na jinou práci za nouzového stavu
Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah - školy neveřejné
Výkon přímé a nepřímé pedagogické činnosti - rozvržení pracovní doby
Stávka
Příprava školy na kontrolu České školní inspekce
Pedagogická intervence na základní škole a výkaz P1c-01
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Poradna

Promítnutí novely zákoníku práce do stávajících dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Forma pracovněprávního vztahu vedoucích kroužků na základní škole
Přespočetné hodiny na VOŠ
DPP/DPČ v případě ředitele, který je statutárním orgánem právnické osoby
Dobrovolnická práce
DPČ
Příplatek za vedení
Platový tarif vedení školy
Odměna za pedagogickou intervenci
Příplatek
Koordinátor ŠVP
Nadúvazkové hodiny ředitele školy
Přespočetné hodiny a práce přesčas
Čerpání fondu odměn u příspěvkové organizace
Učitel na DPP bez vysokoškolského vzdělání
Povinnost hlásit ČSSZ uzavření DPP a nárok na dovolenou po novele zákoníku práce
Školní psycholog a jeho financování
Třídnické hodiny
Přímá pedagogická činnost zástupců ředitele školy
Výchovný poradce