Přímá a nepřímá pedagogická činnost v dohodách o pracích mimo pracovní poměr

Související dokumenty

Pracovní situace

Práce konané mimo pracovní poměr, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
Dohoda o provedení práce
Výpověď daná zaměstnancem činným na základě DPP, DPČ
Dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti – různé souvislosti
Vstupní prohlídka uchazeče o zaměstnání, se kterým má být uzavřena dohoda o provedení práce nebo dohoda o pracovní činnosti, a její úhrada
Periodická prohlídka zaměstnanců zaměstnaných na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti
Dohoda o pracovní činnosti
Zařazování zaměstnance do platové třídy
Financování nepedagogické práce ve školní družině
Zařazování do platového stupně
Způsoby skončení pracovního poměru a prací konaných mimo pracovní poměr
Minimální mzda státu EU a výjezdy škol do zahraničí
Převedení učitele na jinou práci za nouzového stavu
Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah - školy neveřejné
Výkon přímé a nepřímé pedagogické činnosti - rozvržení pracovní doby
Stávka
Podstata účetnictví
Požadavky na použití účetních metod
Pedagogická intervence na základní škole a výkaz P1c-01

Poradna

Promítnutí novely zákoníku práce do stávajících dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Forma pracovněprávního vztahu vedoucích kroužků na základní škole
Prokazování nepřítomnosti zaměstnanců na DPP a DPČ
Přespočetné hodiny na VOŠ
Rozsah přímé pedagogické činnosti dle NV č. 75/2005 Sb.
Koordinátor ŠVP
Přespočetné hodiny a práce přesčas
Nadúvazkové hodiny ředitele školy
Čerpání fondu odměn u příspěvkové organizace
DPP/DPČ v případě ředitele, který je statutárním orgánem právnické osoby
Dobrovolnická práce
DPČ
Příplatek za vedení
Platový tarif vedení školy
Odměna za pedagogickou intervenci
Příplatek
Učitel na DPP bez vysokoškolského vzdělání
Povinnost hlásit ČSSZ uzavření DPP a nárok na dovolenou po novele zákoníku práce
Školní psycholog a jeho financování
Třídnické hodiny

Zákony

563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů