Dohoda o provedení práce

Související dokumenty

Pracovní situace

Přímá a nepřímá pedagogická činnost v dohodách o pracích mimo pracovní poměr
Dohoda o pracovní činnosti
Práce konané mimo pracovní poměr, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
Dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti – různé souvislosti
Specifika řízení soukromé a církevní školy
Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah - školy veřejné
Vstupní prohlídka uchazeče o zaměstnání, se kterým má být uzavřena dohoda o provedení práce nebo dohoda o pracovní činnosti, a její úhrada
Periodická prohlídka zaměstnanců zaměstnaných na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti
Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah - školy neveřejné
Výpověď daná zaměstnancem činným na základě DPP, DPČ
Platové tarify - odpovědi na základní otázky k novele
Novela nařízení o platových poměrech zaměstnanců - Důležité změny pro oblast školství
Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah a práce přesčas
Okamžik vzniku práva na mzdu/plat
Splatnost při bezhotovostní výplatě, nesoučinnost zaměstnance
Telefonické ověřování výše platu
Odnětí osobního ohodnocení
Metodický výklad k odměňování
Nový platový řád pedagogických pracovníků

Poradna

Přespočetné hodiny na VOŠ
Forma pracovněprávního vztahu vedoucích kroužků na základní škole
Promítnutí novely zákoníku práce do stávajících dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Rozsah přímé pedagogické činnosti dle NV č. 75/2005 Sb.
Prokazování nepřítomnosti zaměstnanců na DPP a DPČ
Koordinátor ŠVP
Několik výchovných poradců ve škole
Snížení rozsahu přímé vyučovací povinnosti u výchovných poradců
Odměna asistenta
Snížený úvazek a příplatky
Příplatek
Týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti výchovných poradců
Přímá pedagogická činnost
Výchovný poradce
ICT koordinátor
Přespočetné hodiny a práce přesčas
Příplatek za vedení
Platový tarif vedení školy
Odměna za pedagogickou intervenci
Odměna z DPP (vedení kroužku) hrazená z OON

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce
251/2005 Sb. o inspekci práce
48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
155/1995 Sb. o důchodovém pojištění

Vzory