Dohoda o pracovní činnosti

Související dokumenty

Pracovní situace

Dohoda o provedení práce
Práce konané mimo pracovní poměr, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
Přímá a nepřímá pedagogická činnost v dohodách o pracích mimo pracovní poměr
Dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti – různé souvislosti
Vstupní prohlídka uchazeče o zaměstnání, se kterým má být uzavřena dohoda o provedení práce nebo dohoda o pracovní činnosti, a její úhrada
Periodická prohlídka zaměstnanců zaměstnaných na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti
Výpověď daná zaměstnancem činným na základě DPP, DPČ
Okamžik vzniku práva na mzdu/plat
Splatnost při bezhotovostní výplatě, nesoučinnost zaměstnance
Odnětí osobního ohodnocení
Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah a práce přesčas
Odměňování platem
Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah - školy veřejné
Specializační příplatek pedagogického pracovníka – nároková složka platu
Odměna – nenároková složka platu
Plat nebo náhradní volno za práci přesčas – nároková složka platu
Příplatek za vedení – nároková složka platu
Platový tarif – nároková složka platu
Příplatek za noční práci a práci v sobotu a neděli

Poradna

Prokazování nepřítomnosti zaměstnanců na DPP a DPČ
Forma pracovněprávního vztahu vedoucích kroužků na základní škole
Promítnutí novely zákoníku práce do stávajících dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Využití neúčelového daru na odměny zaměstnanců v příspěvkové organizaci
DPP - zástup v době nepřítomného zaměstnance
Dohled nad žáky a dětmi v rukou nepedagogů
Školní psycholog a jeho financování
Čerpání fondu odměn u příspěvkové organizace
Nadúvazkové hodiny ředitele školy
Přespočetné hodiny a práce přesčas
Kariérový poradce
Uznání praxe učitelů
Odměna asistenta
Snížený úvazek a příplatky
Příplatek
DPP/DPČ v případě ředitele, který je statutárním orgánem právnické osoby
Dobrovolnická práce
DPČ
Příplatek za vedení
Platový tarif vedení školy

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce
251/2005 Sb. o inspekci práce
187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
155/1995 Sb. o důchodovém pojištění
48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

Vzory