Právní aspekty organizace mimoškolních akcí

Vydáno:

Tzv. „mimoškolní akce“ jsou aktivity, které se konají mimo běžnou školní výuku, resp. mimo rozvrh hodin a mimo areál školy [přesněji „mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání“, srov. § 3 vyhlášky 48/2005 Sb. a § 144 odst. 1 písm. g) školského zákona]. Jsou však organizovány školou nebo školským zařízením, i když doslovné chápání „mimo školu“ může vyvolávat odlišnou představu. Tyto akce mohou být například výlety, školy v přírodě, soustředění, tábory, sportovní turnaje, kulturní akce, exkurze, soutěže a podobně.

Související dokumenty

Pracovní situace

Odpovědnost při pořádání školy v přírodě a školních výletů
Škola v přírodě - jaké dokumenty jsou potřeba a co všechno se musí zařídit?
Kdy nejpozději musí škola oznámit zákonným zástupcům místo a čas konání školní akce?
Mimoškolní akce školy (legislativní vymezení)
Mimoškolní akce školy – ubytování a stravování
Mimoškolní akce školy – doprava na akci
Mimoškolní akce školy – účastníci akce
Osvědčení zdravotníka zotavovací akce a školy v přírodě
Školy a cestování žáků - varianty organizace akce
Školy a cestování žáků: mimořádné a nepředvídatelné okolnosti
Lyžařský kurz
Mimoškolní akce školy (zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví)
Kurz horské turistiky
Kurz vodní turistiky
Cyklistický kurz
Mimoškolní akce školy – výjezd do zahraničí
Mimoškolní akce školy – exkurze
Mimoškolní akce školy – vybrané specifické aktivity
Mimoškolní akce školy – dohled nad dětmi/žáky

Poradna

Koordinátor ŠVP
Rozchod na školní akci
Použití vlastního vozidla při služební cestě
Škola v přírodě na 5 a méně dní
Škola v přírodě
Vybírání úplaty za zájm. vzdělávání
Potvrzení o zdravotní způsobilosti od lékaře
Vracení úplaty
Odůvodnění zrušení pověření koordinátora ŠVP
Pedagogický dohled na akcích mimo školu
Dítě se zlomenou rukou v MŠ
Příplatek u DPP ve školství za školu v přírodě
Doprava autobusem

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
262/2006 Sb. zákoník práce

Vyhlášky

48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání
13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři
55/2005 Sb. o podmínkách organizace a financování soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání