Lyžařský kurz

Právní předpisy, metodika, informace

Související dokumenty

Pracovní situace

Školy a cestování žáků - varianty organizace akce
Mimoškolní akce školy (legislativní vymezení)
Odpovědnost při pořádání školy v přírodě a školních výletů
Některé problémy spojené s pořádáním „školky v přírodě“
Novela vyhlášky č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce
Škola v přírodě - směrnice
Osvědčení zdravotníka zotavovací akce a školy v přírodě
Škola v přírodě - jaké dokumenty jsou potřeba a co všechno se musí zařídit?
Právní aspekty organizace mimoškolních akcí
Poradna: Zrušení školy v přírodě
Aplikace DPH u školních výletů a škol v přírodě
Základní bezpečnostní pravidla pro organizaci lyžařského kurzu z pohledu HZS ČR
Lyžařský výcvik
Mimoškolní akce školy – účastníci akce
Poučení o bezpečnosti na lyžařském výcviku
Pracovní cesta kratší než 5 hodin a závodní stravování
Organizace školních výletů - směrnice
Ubytování (smlouva o přechodném nájmu)
Práva a povinnosti ubytovaného a ubytovatele

Poradna

Lyžařský výcvik - cestovné
Prodej lyží
Skialpinismus v rámci LVK a TV
Odůvodnění zrušení pověření koordinátora ŠVP
Příplatek u DPP ve školství za školu v přírodě
Odpovědnost školy za škodu - odpověď na dotaz
Dozor při odvozu do nemocnice - odborná poradna, odpověď na dotaz
Škola v přírodě na 5 a méně dní
Učitel na lyžařském kurzu
Koordinátor ŠVP
Faktura za lyžařský kurz pedagogický doprovod
Výuka Aj
Problémy ve třídě
Škola v přírodě
Počet žáků ve třídě
Poplatky za ŠD při rotační výuce
Potvrzení o zdravotní způsobilosti od lékaře
Vracení úplaty
Žák v zahraničí
Zmocnění zdravotníka

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
37 014/2005-25 k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Vyhlášky

106/2001 Sb. o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti
137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných