Zahraniční cesta v případě neveřejných škol a školských zařízení

Vydáno:

Podle § 154 zákona č. 262/2006 Sb., v platném znění, zahraniční pracovní cestou se rozumí cesta konaná mimo území České republiky. Dobou rozhodnou pro vznik práva zaměstnance na náhradu cestovních výdajů v cizí měně je doba přechodu státní hranice České republiky, kterou oznámí zaměstnanec zaměstnavateli, nebo doba odletu z České republiky a příletu do České republiky při letecké přepravě.

Související dokumenty

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce

Vyhlášky

309/2015 Sb. o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2016

Pracovní situace

Zahraniční cesta v případě veřejných škol a školských zařízení
Specifika školství a pracovní cesty
Pracovní cesta kratší než 5 hodin a závodní stravování
Odpovědnost při pořádání školy v přírodě a školních výletů
Pracovní cesty
Cestovní náhrady poskytované neveřejnými školami a školskými zařízeními v ČR
Cestovní náhrady poskytované veřejnými školami a školskými zařízeními v ČR
Specifika řízení soukromé a církevní školy
Náhrada za opotřebení vlastního nářadí, zařízení a předmětů potřebných pro výkon práce
Cestovní náhrady v případě svazkové školy
Cestovní náhrady
Podmínky vzniku pracovního poměru, BOZP, hygienické požadavky (v zařízení školního stravování)
Účast na školení během víkendu
Cestovní náhrady
Základní bezpečnostní pravidla pro organizaci lyžařského kurzu z pohledu HZS ČR
Závodní stravování
Zařazování vychovatelů do platových tříd
Školní družina a kritéria ČŠI
Výroční zpráva ČŠI 2016/2017 - Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy ve školním roce 2016/2017

Poradna

Cestovní náklady v případě cesty na soutěž - odborná poradna, odpověď na dotaz
Pracovní poměr na dobu určitou - 10 měsíců
Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
Jmenování a odstoupení ředitele školy
1,5 úvazek pedagog + asistent
Pracovní smlouva „Vychovatelka ŠD a ŠK“
Výpověď
Prodloužení zkušební doby
Nezastižení zaměstnance při kontrole dodržování režimu dočasné pracovní neschopnosti
Učitel a učitel odborného výcviku - jeden nebo dva pracovní poměry
Nadúvazkové hodiny ředitele školy
Bezúhonnost před uzavřením pracovního poměru
Neplacené volno nebo ukončení pracovního poměru
Cestovné učitelů během školní akce
eBenefity
Prodloužení pracovní smlouvy v dočasné pracovní neschopnosti
Cestovní náhrady a poskytování stravného vs. stravování
Neplacené volno a ukončení pracovního poměru na dobu určitou
Výkaz práce a cestovní náhrady při dvoudenním školení zaměstnanců školy
Proplacení pracovní cesty